Sierpień 2020 

polska  angielska
data publikacji: 13-05-2020 | 13:38data ostatniej modyfikacji: 11-09-2020 | 07:46
Zarządzenie Nr 199.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na rok 202007 września 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 199.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na rok 2020
Zarządzenie Nr 198.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na rok 202007 września 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 198.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na rok 2020
Zarządzenie Nr 197.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mogielnicy07 września 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 197.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mogielnicy
Zarządzenie Nr 196.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza do prowadzenia spraw w imieniu Burmistrza Boguchwały07 września 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 196.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza do prowadzenia spraw w imieniu Burmistrza Boguchwały
Zarządzenie Nr 195.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do prowadzenia spraw w imieniu Burmistrza Boguchwały 07 września 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 195.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do prowadzenia spraw w imieniu Burmistrza Boguchwały
Zarządzenie Nr 194.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego w Boguchwale 07 września 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 194.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego w Boguchwale
Zarządzenie Nr 193.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Boguchwale i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku07 września 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 193.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Boguchwale i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku
Zarządzenie Nr 192.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na rok 202007 września 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 192.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na rok 2020
Zarządzenie Nr 191.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany dotyczącej "Zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane...." 21 sierpnia 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 191.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany dotyczącej "Zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane...."
Zarządzenie Nr 190.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody dla Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale na realizowanie inwestycji pn." Przebudowa budynku handlowo-magazynowego w zakresie wykonania ..." 21 sierpnia 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 190.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody dla Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale na realizowanie inwestycji pn." Przebudowa budynku handlowo-magazynowego w zakresie wykonania ..."
Zarządzenie Nr 189.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na rok 202021 sierpnia 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 189.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na rok 2020
Zarządzenie Nr 188.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia, aktualizacji i obsługi rejestru wyborców Gminy Boguchwała21 sierpnia 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 188.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia, aktualizacji i obsługi rejestru wyborców Gminy Boguchwała
Zarządzenie Nr 187.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie upoważnienia Pani Małgorzaty Płonki pracownika Urzędu Miejskiego w Boguchwale 21 sierpnia 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 187.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie upoważnienia Pani Małgorzaty Płonki pracownika Urzędu Miejskiego w Boguchwale
Zarządzenie Nr 186.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. dialogu technicznego dla postępowania pod nazwą "Rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie Miasta Boguchwała"21 sierpnia 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 186.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. dialogu technicznego dla postępowania pod nazwą "Rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie Miasta Boguchwała"
Zarządzenie Nr 185.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania dialogu technicznego dla postępowania pod nazwą "Rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie ..."21 sierpnia 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 185.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania dialogu technicznego dla postępowania pod nazwą "Rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie ..."
Zarządzenie Nr 184.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na rok 202021 sierpnia 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 184.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na rok 2020
Zarządzenie Nr 183.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Boguchwała12 sierpnia 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 183.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Boguchwała
Zarządzenie Nr 182.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Urzędu Miejskiego w Boguchwale do dokonywania wpisów, zmian wpisów oraz wykreśleń wpisów w Rejestrze instytucji kultury 12 sierpnia 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 182.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Urzędu Miejskiego w Boguchwale do dokonywania wpisów, zmian wpisów oraz wykreśleń wpisów w Rejestrze instytucji kultury
Zarządzenie Nr 181.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Boguchwale, gm. Boguchwała10 sierpnia 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 181.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Boguchwale, gm. Boguchwała
Zarządzenie Nr 180.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie wycofania upoważnienia pracownikowi Urzędu Miejskiego w Boguchwale do dokonywania wpisów, zmian wpisów oraz wykreśleń wpisów w Rejestrze instytucji kultury 10 sierpnia 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 180.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie wycofania upoważnienia pracownikowi Urzędu Miejskiego w Boguchwale do dokonywania wpisów, zmian wpisów oraz wykreśleń wpisów w Rejestrze instytucji kultury  
Liczba odwiedzin: 1058589

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała