Marzec 2021 

polska  angielska
data publikacji: 12-01-2021 | 12:22data ostatniej modyfikacji: 11-04-2022 | 13:42
Zarządzenie nr 48.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Króla Władysława Jagiełły w Niechobrzu02 kwietnia 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 48.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Króla Władysława Jagiełły w Niechobrzu
Zarządzenie Nr 47.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej 02 kwietnia 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 47.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej
Zarządzenie Nr 46.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2021 rok02 kwietnia 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 46.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2021 rok
Zarządzenie Nr 45.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2021 rok02 kwietnia 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 45.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2021 rok
Zarządzenia Burmistrza nr 44.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości podstawowej kwoty dotacji na ucznia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Boguchwała w 2021 roku po aktualizacji marcowej02 kwietnia 2021
więcej »»» na temat Zarządzenia Burmistrza nr 44.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości podstawowej kwoty dotacji na ucznia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Boguchwała w 2021 roku po aktualizacji marcowej
Zarządzenia Burmistrza nr 43.2021 z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Boguchwale i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdania rocznego z przebiegu wykonania budżetu02 kwietnia 2021
więcej »»» na temat Zarządzenia Burmistrza nr 43.2021 z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Boguchwale i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdania rocznego z przebiegu wykonania budżetu
Zarządzenie Nr 42.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 23 marca 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza nr 34.2021 z dnia 5 marca 2021 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego02 kwietnia 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 42.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 23 marca 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza nr 34.2021 z dnia 5 marca 2021 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego
Zarządzenie Nr 41.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 15 marca 2021 roku w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Kobiet "Kultura Razem z Tradycją"15 marca 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 41.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 15 marca 2021 roku w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Kobiet "Kultura Razem z Tradycją"
Zarządzenie Nr 40.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 15 marca 2021 roku w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Kobiet "Kultura Razem z Tradycją"15 marca 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 40.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 15 marca 2021 roku w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Kobiet "Kultura Razem z Tradycją"
Zarządzenie Nr 39.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 12 marca 2021 roku w sprawie umorzenia spłaty należności cywilnoprawnej 15 marca 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 39.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 12 marca 2021 roku w sprawie umorzenia spłaty należności cywilnoprawnej
Zarządzenie Nr 38.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 10 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2021 rok15 marca 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 38.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 10 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2021 rok
Zarządzenie Nr 37.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 8 marca 2021 roku w sprawie wniesienia wkładu pieniężnegodo Spółki „Boguchwalskie Forum Rozwoju” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Boguchwale09 marca 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 37.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 8 marca 2021 roku w sprawie wniesienia wkładu pieniężnegodo Spółki „Boguchwalskie Forum Rozwoju” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Boguchwale
Zarządzenie Nr 36.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 8 marca 2021 roku w sprawie przeprowadzenia II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Boguchwale , gm. Boguchwała09 marca 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 36.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 8 marca 2021 roku w sprawie przeprowadzenia II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Boguchwale , gm. Boguchwała
Zarządzenie Nr 35.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 8 marca 2021 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości rolnej przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Boguchwała09 marca 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 35.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 8 marca 2021 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości rolnej przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Boguchwała
Zarządzenie Nr 34.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 5 marca 2021 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 09 marca 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 34.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 5 marca 2021 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Zarządzenie Nr 33.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 4 marca 2021 roku w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości położonej w Kielanówce 09 marca 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 33.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 4 marca 2021 roku w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości położonej w Kielanówce
Zarządzenie Nr 32.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 1 marca 2021 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im.Króla Władysława Jagiełły w Niechobrzu09 marca 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 32.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 1 marca 2021 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im.Króla Władysława Jagiełły w Niechobrzu
Zarządzenie Nr 31.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 1 marca 2021 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej09 marca 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 31.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 1 marca 2021 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej
Liczba odwiedzin: 1056430

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała