Czerwiec 2021 

polska  angielska
data publikacji: 12-01-2021 | 12:23data ostatniej modyfikacji: 11-04-2022 | 14:27
Zarządzenie Nr 125.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boguchwała08 lipca 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 125.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boguchwała
Zarządzenie Nr 124.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2021 rok08 lipca 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 124.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2021 rok
Zarządzenie Nr 123.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Małgorzacie Niedziałek pracownikowi socjalnemu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Boguchwale08 lipca 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 123.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Małgorzacie Niedziałek pracownikowi socjalnemu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Boguchwale
Zarządzenie Nr 122.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Paulinie Bednarskiej pracownikowi socjalnemu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Boguchwale08 lipca 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 122.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Paulinie Bednarskiej pracownikowi socjalnemu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Boguchwale
Zarządzenie Nr 121.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w najem, ustalenia stawki czynszu i wykazu nieruchomości.30 czerwca 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 121.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w najem, ustalenia stawki czynszu i wykazu nieruchomości.
Zarządzenie Nr 120.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w użyczenie i wykazu nieruchomości.30 czerwca 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 120.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w użyczenie i wykazu nieruchomości.
Zarządzenie Nr 119.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2021 rok30 czerwca 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 119.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2021 rok
Zarządzenie Nr 118.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Iwonie Kielar starszemu pracownikowi socjalnemu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Boguchwale30 czerwca 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 118.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Iwonie Kielar starszemu pracownikowi socjalnemu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Boguchwale
Zarządzenie Nr 117.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 25 czerwca 2021 roku zmieniające Zarządzenie Nr 23.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji ds. naboru i oceny wniosków Beneficjentów Końcowych projektów 30 czerwca 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 117.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 25 czerwca 2021 roku zmieniające Zarządzenie Nr 23.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji ds. naboru i oceny wniosków Beneficjentów Końcowych projektów
Zarządzenie Nr 116.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Grzegorzowi Rząsa pracownikowi socjalnemu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Boguchwale30 czerwca 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 116.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Grzegorzowi Rząsa pracownikowi socjalnemu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Boguchwale
Zarządzenie Nr 115.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2021 rok29 czerwca 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 115.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2021 rok
Zarządzenie Nr 114.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2021 rok29 czerwca 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 114.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2021 rok
Zarządzenie Nr 113.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania, w najem, ustalenia stawki czynszu i wykazu nieruchomości 29 czerwca 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 113.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania, w najem, ustalenia stawki czynszu i wykazu nieruchomości
Zarządzenie Nr 112.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 15 czerwca 2021 roku w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości położonych w Boguchwale i ustanowienia służebności 16 czerwca 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 112.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 15 czerwca 2021 roku w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości położonych w Boguchwale i ustanowienia służebności
Zarządzenie Nr 111.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 15 czerwca 2021 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w użyczenie i wykazu nieuchomości 16 czerwca 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 111.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 15 czerwca 2021 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w użyczenie i wykazu nieuchomości
Zarządzenie Nr 110.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 14 czerwca 2021 roku w sprawie wyboru oferty i zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Boguchwała w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w latach 16 czerwca 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 110.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 14 czerwca 2021 roku w sprawie wyboru oferty i zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Boguchwała w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w latach
Zarządzenie Nr 109.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 10 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Iwonie Kielar Kierownikowi Referatu ds. Pomocy Społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Boguchwale do prowadzenia postępowań administ16 czerwca 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 109.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 10 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Iwonie Kielar Kierownikowi Referatu ds. Pomocy Społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Boguchwale do prowadzenia postępowań administ
Zarządzenie Nr 108.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 10 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2021 rok16 czerwca 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 108.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 10 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2021 rok
Zarządzenie Nr 107.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 7 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia pożyczki dla Boguchwalskiego Forum Rozwoju Sp. z o.o.09 czerwca 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 107.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 7 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia pożyczki dla Boguchwalskiego Forum Rozwoju Sp. z o.o.
Zarządzenie Nr 106.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 7 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia pożyczki dla Zakładowego Klubu Sportowego „IZOLATOR”09 czerwca 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 106.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 7 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia pożyczki dla Zakładowego Klubu Sportowego „IZOLATOR”  
Liczba odwiedzin: 1103036

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała