Lipiec 2021 

polska  angielska
data publikacji: 12-01-2021 | 12:24data ostatniej modyfikacji: 06-08-2021 | 14:27
Zarządzenie Nr 145.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia30 lipca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2021 rok04 sierpnia 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 145.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia30 lipca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2021 rok
Zarządzenie Nr 144.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 23 lipca 2021 roku zmieniające Zarządzenie Nr 23.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji ds. naboru i oceny wniosków Beneficjentów Końcowych projektów04 sierpnia 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 144.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 23 lipca 2021 roku zmieniające Zarządzenie Nr 23.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji ds. naboru i oceny wniosków Beneficjentów Końcowych projektów
Zarządzenie Nr 143.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 23 lipca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy 26 lipca 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 143.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 23 lipca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy
Zarządzenie Nr 142.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 23 lipca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy 26 lipca 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 142.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 23 lipca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy
Zarządzenie Nr 141.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 23 lipca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy 26 lipca 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 141.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 23 lipca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy
Zarządzenie Nr 140.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 23 lipca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy 26 lipca 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 140.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 23 lipca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy
Zarządzenie Nr 139.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia20 lipca 2021 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej SIM Podkarpacie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością26 lipca 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 139.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia20 lipca 2021 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej SIM Podkarpacie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Zarządzenie Nr 138.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia14 lipca 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wniesienia nieruchomości w formie aportu do spółki Towarzystwa Budownictwa Społecznego z ograniczoną odpowiedzialnością w Boguchwale 26 lipca 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 138.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia14 lipca 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wniesienia nieruchomości w formie aportu do spółki Towarzystwa Budownictwa Społecznego z ograniczoną odpowiedzialnością w Boguchwale
Zarządzenie Nr 137.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia14 lipca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2021 rok26 lipca 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 137.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia14 lipca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2021 rok
Zarządzenie Nr 136.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 9 lipca 2021 roku w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Urzędu Miejskiego w Boguchwale do dokonywania wpisów, zmian wpisów oraz wykreśleń wpisów w Rejestrze instytucji kultury 15 lipca 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 136.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 9 lipca 2021 roku w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Urzędu Miejskiego w Boguchwale do dokonywania wpisów, zmian wpisów oraz wykreśleń wpisów w Rejestrze instytucji kultury
Zarządzenie Nr 135.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 9 lipca 2021 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w najem, ustalenia stawki czynszu i wykazu nieruchomości15 lipca 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 135.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 9 lipca 2021 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w najem, ustalenia stawki czynszu i wykazu nieruchomości
Zarządzenie Nr 134.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 9 lipca 2021 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w najem, ustalenia stawki czynszu i wykazu nieruchomości.15 lipca 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 134.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 9 lipca 2021 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w najem, ustalenia stawki czynszu i wykazu nieruchomości.
Zarządzenie Nr 133.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 9 lipca 2021 roku w sprawie regulaminu udostępniania i wynajmu pomieszczeń w budynkach zarządzanych przez Boguchwalskie Forum Rozwoju Społecznego Sp. z o.o.15 lipca 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 133.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 9 lipca 2021 roku w sprawie regulaminu udostępniania i wynajmu pomieszczeń w budynkach zarządzanych przez Boguchwalskie Forum Rozwoju Społecznego Sp. z o.o.
Zarządzenie Nr 132.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 8 lipca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2021 rok09 lipca 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 132.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 8 lipca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2021 rok
Zarządzenie Nr 131.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 8 lipca 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Boguchwała w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2021 roku08 lipca 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 131.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 8 lipca 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Boguchwała w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2021 roku
Zarządzenie Nr 130.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 8 lipca 2021 roku w sprawie ogłoszenia konkursuna realizację zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Boguchwała w terminie do 31 grudnia 2021 roku08 lipca 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 130.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 8 lipca 2021 roku w sprawie ogłoszenia konkursuna realizację zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Boguchwała w terminie do 31 grudnia 2021 roku
Zarządzenie Nr 129.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 5 lipca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2021 rok08 lipca 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 129.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 5 lipca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2021 rok
Zarządzenie Nr 128.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 1 lipca 2021 roku zmieniające zarządzenie nr 121.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w najem, ustalenia stawki czynszu 08 lipca 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 128.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 1 lipca 2021 roku zmieniające zarządzenie nr 121.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w najem, ustalenia stawki czynszu
Zarządzenie Nr 127.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 1 lipca 2021 roku w sprawie zmieniające zarządzenie nr 120.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w użyczenie i wykazu nieruchomości08 lipca 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 127.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 1 lipca 2021 roku w sprawie zmieniające zarządzenie nr 120.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w użyczenie i wykazu nieruchomości
Zarządzenie Nr 126.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 1 lipca 2021 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Iwonie Kielar Kierownikowi Referatu ds. Pomocy Społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Boguchwale do prowadzenia postępowań 08 lipca 2021
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 126.2021 Burmistrza Boguchwały z dnia 1 lipca 2021 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Iwonie Kielar Kierownikowi Referatu ds. Pomocy Społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Boguchwale do prowadzenia postępowań
Liczba odwiedzin: 1103036

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała