Styczeń 2022 

polska  angielska
data publikacji: 05-01-2022 | 09:51data ostatniej modyfikacji: 16-05-2022 | 13:53
Zarządzenie Nr 26.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na rok 202201 lutego 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 26.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na rok 2022
Zarządzenie Nr 24.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Małgorzacie Grabiec -Zych - pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale 01 lutego 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 24.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Małgorzacie Grabiec -Zych - pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale
Zarządzenie Nr 23.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie powołania Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale.01 lutego 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 23.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie powołania Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale.
Zarządzenie Nr 22.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli i szkół podstawowych01 lutego 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 22.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli i szkół podstawowych
Zarządzenie Nr 21.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy do oddania w użyczenie oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia 27 stycznia 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 21.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy do oddania w użyczenie oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
Zarządzenie Nr 20.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2021 rok27 stycznia 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 20.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2021 rok
Zarządzenie Nr 19.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie powołania Komisji ds. Negocjacji Cen nieruchomości nabywanych na rzecz Gminy Boguchwała21 stycznia 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 19.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie powołania Komisji ds. Negocjacji Cen nieruchomości nabywanych na rzecz Gminy Boguchwała
Zarządzenie Nr 18.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie przyznania dotacji na realizacje zadania publicznego pn."Organizacja VII Międzynarodowego Turnieju Bokserskiego o Puchar Burmistrza Boguchwały" 21 stycznia 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 18.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie przyznania dotacji na realizacje zadania publicznego pn."Organizacja VII Międzynarodowego Turnieju Bokserskiego o Puchar Burmistrza Boguchwały"
Zarządzenie Nr 17.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 17 stycznia 2022 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale 21 stycznia 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 17.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 17 stycznia 2022 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale
Zarządzenie Nr 16.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 11 stycznia 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Referatu Mienia Gminy i Planowania Przestrzennego21 stycznia 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 16.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 11 stycznia 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Referatu Mienia Gminy i Planowania Przestrzennego
Zarządzenie Nr 15.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 11 stycznia 2022 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w użyczenie i wykazu nieruchomości 13 stycznia 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 15.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 11 stycznia 2022 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w użyczenie i wykazu nieruchomości
Zarządzenie Nr 14.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 11 stycznia 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu projektów na realizację zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Boguchwała w terminie 30 czerwca 2022 roku13 stycznia 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 14.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 11 stycznia 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu projektów na realizację zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Boguchwała w terminie 30 czerwca 2022 roku
Zarządzenie Nr 13.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 10 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości podstawowej kwoty dotacji na ucznia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Boguchwała w 2022 roku13 stycznia 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 13.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 10 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości podstawowej kwoty dotacji na ucznia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Boguchwała w 2022 roku
Zarządzenie Nr 12.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 4 stycznia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2022 rok13 stycznia 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 12.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 4 stycznia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2022 rok
Zarządzenie Nr 11.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 4 stycznia 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Dorocie Babiarz- pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 13 stycznia 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 11.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 4 stycznia 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Dorocie Babiarz- pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Zarządzenie Nr 10.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 4 stycznia 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Małgorzacie Rzucidło - pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 13 stycznia 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 10.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 4 stycznia 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Małgorzacie Rzucidło - pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Zarządzenie Nr 9.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 4 stycznia 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Aleksandrze Dzień - pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 13 stycznia 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 9.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 4 stycznia 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Aleksandrze Dzień - pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Zarządzenie Nr 8.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 4 stycznia 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Urszuli Tondera- pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 13 stycznia 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 8.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 4 stycznia 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Urszuli Tondera- pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Zarządzenie Nr 7.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 4 stycznia 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Iwonie Kielar- pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 13 stycznia 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 7.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 4 stycznia 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Iwonie Kielar- pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Zarządzenie Nr 6.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 4 stycznia 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Andżelice Nowak - pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 13 stycznia 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 6.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 4 stycznia 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Andżelice Nowak - pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
Liczba odwiedzin: 1032322

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała