Marzec 2022 

polska  angielska
data publikacji: 05-01-2022 | 09:52data ostatniej modyfikacji: 27-07-2022 | 11:25
Zarządzenie Nr 83.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale.04 kwietnia 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 83.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale.
Zarządzenie Nr 82.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Czesława Przystasia w Lutoryżu.04 kwietnia 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 82.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Czesława Przystasia w Lutoryżu.
Zarządzenie Nr 81.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2022 rok04 kwietnia 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 81.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2022 rok
Zarządzenie Nr 80.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2022 rok04 kwietnia 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 80.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2022 rok
Zarządzenie Nr 79.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie zasad wykonywania budżetu Gminy Boguchwała i sposobu składania sprawozdań 04 kwietnia 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 79.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie zasad wykonywania budżetu Gminy Boguchwała i sposobu składania sprawozdań
Zarządzenie Nr 78.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 29 marca 2022 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji ds. naboru , oceny oraz rozliczania wniosków w ramach programu udzielania dotacji celowej na realizację zadań 29 marca 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 78.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 29 marca 2022 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji ds. naboru , oceny oraz rozliczania wniosków w ramach programu udzielania dotacji celowej na realizację zadań
Zarządzenie Nr 77.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie przyznania dotacji na realizacje zadania publicznego pn. "Zwiedzamy Małopolskę"29 marca 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 77.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie przyznania dotacji na realizacje zadania publicznego pn. "Zwiedzamy Małopolskę"
Zarządzenie Nr 76.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania obywatelom Ukrainy 29 marca 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 76.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania obywatelom Ukrainy
Zarządzenie Nr 75.1.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia28 marca 2022 roku w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Boguchwała za 202127 lipca 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 75.1.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia28 marca 2022 roku w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Boguchwała za 2021
Zarządzenie Nr 75.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Boguchwale i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdania rocznego z przebiegu wykonania budżetu za 2021 rok29 marca 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 75.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Boguchwale i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdania rocznego z przebiegu wykonania budżetu za 2021 rok
Zarządzenie Nr 74.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia od spółki Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Boguchwale aportu 29 marca 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 74.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia od spółki Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Boguchwale aportu
Zarządzenie Nr 73.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 25 marca 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 73.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
Zarządzenie Nr 72.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 23 marca 2022 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Boguchwała w zakresie upowszechniania kultury fizycznej dla dzieci i młodzieży w 2022 roku25 marca 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 72.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 23 marca 2022 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Boguchwała w zakresie upowszechniania kultury fizycznej dla dzieci i młodzieży w 2022 roku
Zarządzenie Nr 71.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 23 marca 2022 roku w sprawie udzielenia pożyczki dla Boguchwalskiego Forum Rozwoju Sp.z o.o.24 marca 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 71.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 23 marca 2022 roku w sprawie udzielenia pożyczki dla Boguchwalskiego Forum Rozwoju Sp.z o.o.
Zarządzenie Nr 70.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 23 marca 2022 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Boguchwale, gm. Boguchwała 24 marca 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 70.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 23 marca 2022 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Boguchwale, gm. Boguchwała
Zarządzenie Nr 69.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 21 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2022 rok24 marca 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 69.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 21 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2022 rok
Zarządzenie Nr 68.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 17 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2022 rok24 marca 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 68.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 17 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2022 rok
Zarządzenie Nr 67.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 14 marca 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Grzegorzowi Rząsa - pracownikowi socjalnemu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Boguchwale23 marca 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 67.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 14 marca 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Grzegorzowi Rząsa - pracownikowi socjalnemu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Boguchwale
Zarządzenie Nr 66.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 14 marca 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Barbarze Stybak - pracownikowi socjalnemu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Boguchwale23 marca 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 66.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 14 marca 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Barbarze Stybak - pracownikowi socjalnemu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Boguchwale
Zarządzenie Nr 65.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 14 marca 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Paulinie Bednarskiej - pracownikowi socjalnemu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Boguchwale. 23 marca 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 65.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 14 marca 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Paulinie Bednarskiej - pracownikowi socjalnemu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Boguchwale.  
Liczba odwiedzin: 1032322

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała