Maj 2022 

polska  angielska
data publikacji: 05-01-2022 | 09:54data ostatniej modyfikacji: 27-07-2022 | 11:02
Zarządzenie Nr 128.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2021 rok10 czerwca 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 128.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2021 rok
Zarządzenie Nr 127.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 27 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2021 rok10 czerwca 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 127.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 27 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2021 rok
Zarządzenie Nr 126.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 27 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2021 rok10 czerwca 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 126.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 27 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2021 rok
Zarządzenie Nr 125.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji spolecznych projektu Strategia Rozwoju Gminy Boguchwała na lata 2022-203025 maja 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 125.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji spolecznych projektu Strategia Rozwoju Gminy Boguchwała na lata 2022-2030
Zarządzenie Nr 124.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 24 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2022 rok25 maja 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 124.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 24 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2022 rok
Zarządzenie Nr 123.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Małgorzacie Gierlak, pracownikowi Urzędu Miejskiego w Boguchwale.25 maja 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 123.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Małgorzacie Gierlak, pracownikowi Urzędu Miejskiego w Boguchwale.
Zarządzenie Nr 122.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Agnieszce Ciubie, pracownikowi Urzędu Miejskiego w Boguchwale25 maja 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 122.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Agnieszce Ciubie, pracownikowi Urzędu Miejskiego w Boguchwale
Zarządzenie Nr 121.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki SIM Podkarpacie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Boguchwale25 maja 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 121.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki SIM Podkarpacie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Boguchwale
Zarządzenie Nr 120.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia18 maja 2022 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Boguchwała w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku 18 maja 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 120.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia18 maja 2022 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Boguchwała w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku
Zarządzenie Nr 119.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia18 maja 2022 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w użyczenie i wykazu nieruchomości 18 maja 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 119.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia18 maja 2022 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w użyczenie i wykazu nieruchomości
Zarządzenie Nr 118.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 17 maja 2022 r.w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego, położonej w Niechobrzu17 maja 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 118.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 17 maja 2022 r.w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego, położonej w Niechobrzu
Zarządzenie Nr 117.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia17 maja 2022 r.w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego, położonej w Boguchwale 17 maja 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 117.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia17 maja 2022 r.w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego, położonej w Boguchwale
Zarządzenie Nr 116.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała17 maja 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 116.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała
Zarządzenie Nr 115.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia16 maja 2022 r. w sprawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla grantu w ramach projektu pn.: „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż ” 17 maja 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 115.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia16 maja 2022 r. w sprawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla grantu w ramach projektu pn.: „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż ”
Zarządzenie Nr 114.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 13 maja 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 17 maja 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 114.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 13 maja 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zarządzenie Nr 113.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wyznaczenia składu oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej, powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadań publicznych Gminy 17 maja 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 113.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wyznaczenia składu oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej, powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadań publicznych Gminy
Zarządzenie Nr 112.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Boguchwała za 2021 rok17 maja 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 112.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Boguchwała za 2021 rok
Zarządzenie Nr 111_2 Burmistrza Boguchwały z dnia 10 maja 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-1927 lipca 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 111_2 Burmistrza Boguchwały z dnia 10 maja 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
Zarządzenie Nr 111_1.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia10 maja 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów na 2022 rok z przeznaczeniem na wydatki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań 23 maja 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 111_1.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia10 maja 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów na 2022 rok z przeznaczeniem na wydatki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań
Zarządzenie Nr 111.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia10 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2022 rok17 maja 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 111.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia10 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2022 rok  
Liczba odwiedzin: 1058589

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała