Czerwiec 2022 

polska  angielska
data publikacji: 05-01-2022 | 09:54data ostatniej modyfikacji: 27-07-2022 | 11:19
Zarządzenie Nr 153.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów na 2022 r. z przeznaczenie na wydatki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy Ukrainy04 lipca 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 153.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów na 2022 r. z przeznaczenie na wydatki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy Ukrainy
Zarządzenie Nr 152.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguchwała04 lipca 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 152.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguchwała
Zarządzenie Nr 151.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022r.04 lipca 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 151.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022r.
Zarządzenie Nr 150.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu projektów na realizację zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Boguchwała w terminie do 31 grudnia 2022 roku.04 lipca 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 150.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu projektów na realizację zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Boguchwała w terminie do 31 grudnia 2022 roku.
Zarządzenie Nr 149.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Racławówce. 04 lipca 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 149.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Racławówce.
Zarządzenie Nr 148.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości podstawowej kwoty dotacji na ucznia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Boguchwała w 202204 lipca 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 148.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości podstawowej kwoty dotacji na ucznia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Boguchwała w 2022
Zarządzenie Nr 147.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1222/1 w Lutoryżu04 lipca 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 147.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1222/1 w Lutoryżu
Zarządzenie Nr 146.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów na 2022 r. z przeznaczenie na wydatki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy Ukrainy04 lipca 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 146.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów na 2022 r. z przeznaczenie na wydatki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy Ukrainy
Zarządzenie Nr 145.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022r.04 lipca 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 145.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022r.
Zarządzenie Nr 144.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 20 czerwca 2022 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pn. „Turniej piłki nożnej dla osób po amputacji”24 czerwca 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 144.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 20 czerwca 2022 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pn. „Turniej piłki nożnej dla osób po amputacji”
Zarządzenie Nr 143.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 20 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi i Szkoły Podstawowej im. ks. Czesława Przystasia w Lutoryżu.24 czerwca 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 143.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 20 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi i Szkoły Podstawowej im. ks. Czesława Przystasia w Lutoryżu.
Zarządzenie Nr 142.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 20 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale. 24 czerwca 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 142.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 20 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale.
Zarządzenie Nr 141.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Boguchwała24 czerwca 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 141.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Boguchwała
Zarządzenie Nr 140.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022r.24 czerwca 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 140.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022r.
Zarządzenie Nr 139.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 10 czerwca 2022 roku w sprawie zmany zarządzenia Nr 124.2022 Burmistrz Boguchwały 24 czerwca 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 139.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 10 czerwca 2022 roku w sprawie zmany zarządzenia Nr 124.2022 Burmistrz Boguchwały
Zarządzenie Nr 138.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 10 czerwca 2022 roku w sprawie określenia opłaty za korzystanie z mienia przekazanego w trwały zarząd szkołom, dla których Gmina Boguchwała jest organem prowadzącym13 czerwca 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 138.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 10 czerwca 2022 roku w sprawie określenia opłaty za korzystanie z mienia przekazanego w trwały zarząd szkołom, dla których Gmina Boguchwała jest organem prowadzącym
Zarządzenie Nr 137.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie w sprawie ustalenia cen za korzystanie z basenu10 czerwca 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 137.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie w sprawie ustalenia cen za korzystanie z basenu
Zarządzenie Nr 136.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 8 czerwca 2022 roku w sprawie ustanowienia służebności przez działkę 1002 położoną w Nosówce.10 czerwca 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 136.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 8 czerwca 2022 roku w sprawie ustanowienia służebności przez działkę 1002 położoną w Nosówce.
Zarządzenie Nr 135_1.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 8 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2022 rok27 lipca 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 135_1.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 8 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2022 rok
Zarządzenie Nr 135.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 8 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2021 rok10 czerwca 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 135.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 8 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2021 rok  
Liczba odwiedzin: 1056430

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała