Lipiec 2022 

polska  angielska
data publikacji: 05-01-2022 | 09:55data ostatniej modyfikacji: 19-08-2022 | 14:34
Zarządzenie Nr 173.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 29 lipca2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na rok 202209 sierpnia 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 173.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 29 lipca2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na rok 2022
Zarządzenie Nr 172.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 29 lipca2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na rok 202209 sierpnia 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 172.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 29 lipca2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na rok 2022
Zarządzenie Nr 171.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 29 lipca 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Boguchwałą w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2022 roku29 lipca 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 171.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 29 lipca 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Boguchwałą w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2022 roku
Zarządzenie Nr 170.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 26 lipca 2022 roku w sprawie przyznania dotacji celowych na realizacje zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Boguchwała w terminie do 31 grudnia 2022 roku 29 lipca 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 170.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 26 lipca 2022 roku w sprawie przyznania dotacji celowych na realizacje zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Boguchwała w terminie do 31 grudnia 2022 roku
Zarządzenie Nr 169.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 21 lipca 2022 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w użyczenie i wykazu nieruchomości 22 lipca 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 169.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 21 lipca 2022 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w użyczenie i wykazu nieruchomości
Zarządzenie Nr 168.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 19 lipca 2022 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadana publicznego pn."Akademia Jeździecka Powożenia- Powszechne Mistrzostwa Podkarpacia w Powożeniu"22 lipca 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 168.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 19 lipca 2022 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadana publicznego pn."Akademia Jeździecka Powożenia- Powszechne Mistrzostwa Podkarpacia w Powożeniu"
Zarządzenie Nr 167.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 19 lipca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022r.21 lipca 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 167.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 19 lipca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022r.
Zarządzenie Nr 166.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 19 lipca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022r.21 lipca 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 166.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 19 lipca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022r.
Zarządzenie Nr 165.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 18 lipca 2022 roku w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki „Boguchwalskie Forum Rozwoju” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Boguchwale21 lipca 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 165.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 18 lipca 2022 roku w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki „Boguchwalskie Forum Rozwoju” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Boguchwale
Zarządzenie Nr 164.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 14 lipca 2022 roku w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1588/3 w Boguchwale21 lipca 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 164.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 14 lipca 2022 roku w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1588/3 w Boguchwale
Zarządzenie Nr 163.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 14 lipca 2022 roku w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości oznaczonej jako działka nr 320/104 w Boguchwale21 lipca 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 163.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 14 lipca 2022 roku w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości oznaczonej jako działka nr 320/104 w Boguchwale
Zarządzenie Nr 162.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 8 lipca 2022 roku w sprawie powołania Komisji ds. Negocjacji Cen nieruchomości nabywanych na rzecz Gminy Boguchwała 21 lipca 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 162.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 8 lipca 2022 roku w sprawie powołania Komisji ds. Negocjacji Cen nieruchomości nabywanych na rzecz Gminy Boguchwała
Zarządzenie Nr 161.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 8 lipca 2022 roku w sprawie ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Boguchwała21 lipca 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 161.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 8 lipca 2022 roku w sprawie ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Boguchwała
Zarządzenie Nr 160.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 6 lipca 2022 roku zmieniające Zarządzenie Nr 155.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 1 lipca 2022 roku w sprawie ogłoszenia naboru wniosków oraz określenia wzoru wniosku o zawarcie umowy najmu lokali 07 lipca 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 160.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 6 lipca 2022 roku zmieniające Zarządzenie Nr 155.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 1 lipca 2022 roku w sprawie ogłoszenia naboru wniosków oraz określenia wzoru wniosku o zawarcie umowy najmu lokali
Zarządzenie Nr 159.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 6 lipca 2022 roku zmieniające Zarządzenie Nr 154.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych07 lipca 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 159.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 6 lipca 2022 roku zmieniające Zarządzenie Nr 154.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych
Zarządzenie Nr 158.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 1 lipca 2022 roku zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania komisji ds. naboru i oceny wniosków projektów pn. „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” oraz „Instalacja kotłów na paliwa stałe..."04 lipca 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 158.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 1 lipca 2022 roku zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania komisji ds. naboru i oceny wniosków projektów pn. „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” oraz „Instalacja kotłów na paliwa stałe..."
Zarządzenie Nr 157.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 1 lipca 2022 roku w sprawie przyznania lokali socjalnych oraz lokalu mieszkalnego.04 lipca 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 157.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 1 lipca 2022 roku w sprawie przyznania lokali socjalnych oraz lokalu mieszkalnego.
Zarządzenie Nr 156.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 1 lipca 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Referatu Mienia Gminy i Planowania Przestrzennego04 lipca 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 156.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 1 lipca 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Referatu Mienia Gminy i Planowania Przestrzennego
Zarządzenie Nr 155.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 1 lipca 2022 roku w sprawie ogłoszenia naboru wniosków oraz określenia wzoru wniosku o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych budowanych przez SIM Podkarpacie04 lipca 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 155.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 1 lipca 2022 roku w sprawie ogłoszenia naboru wniosków oraz określenia wzoru wniosku o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych budowanych przez SIM Podkarpacie
Zarządzenie Nr 154.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 1 lipca 2022 roku w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych budowanych przez spółke SIM Podkarpacie Sp. z o.o. w Boguchwale 04 lipca 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 154.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 1 lipca 2022 roku w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych budowanych przez spółke SIM Podkarpacie Sp. z o.o. w Boguchwale
Liczba odwiedzin: 1058589

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała