Sierpień 2022 

polska  angielska
data publikacji: 05-01-2022 | 09:56data ostatniej modyfikacji: 15-09-2022 | 10:21
Zarządzenie Nr 208.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Nosówce 12 września 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 208.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Nosówce
Zarządzenie Nr 207.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Referatu Oświaty. 12 września 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 207.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Referatu Oświaty.
Zarządzenie Nr 206.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Boguchwała12 września 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 206.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Boguchwała
Zarządzenie Nr 205.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów na 2022 rok z przeznaczeniem na wydatki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań12 września 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 205.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów na 2022 rok z przeznaczeniem na wydatki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań
Zarządzenie Nr 204.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na rok 202212 września 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 204.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na rok 2022
Zarządzenie Nr 203.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 24 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów na 2022 rok z przeznaczeniem na wydatki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań 12 września 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 203.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 24 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów na 2022 rok z przeznaczeniem na wydatki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań
Zarządzenie Nr 202.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 24 sierpnia 2022 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Boguchwała w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa w 2022 roku25 sierpnia 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 202.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 24 sierpnia 2022 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Boguchwała w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa w 2022 roku
Zarządzenie Nr 201.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 23 sierpnia 2022 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu i wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.23 sierpnia 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 201.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 23 sierpnia 2022 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu i wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 200.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 22 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała23 sierpnia 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 200.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 22 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała
Zarządzenie Nr 199.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 22 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała23 sierpnia 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 199.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 22 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała
Zarządzenie Nr 198.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 16 sierpnia 2022 roku w sprawie wyznaczenia składu oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej, powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadań publicznych Gminy 23 sierpnia 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 198.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 16 sierpnia 2022 roku w sprawie wyznaczenia składu oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej, powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadań publicznych Gminy
Zarządzenie Nr 197.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 16 sierpnia 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Iwonie Kielar – Kierownikowi Referatu ds. Pomocy Społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Boguchwale do prowadzenia postępowań 23 sierpnia 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 197.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 16 sierpnia 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Iwonie Kielar – Kierownikowi Referatu ds. Pomocy Społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Boguchwale do prowadzenia postępowań
Zarządzenie Nr 196.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 16 sierpnia 2022 roku w sprawie powołania udzielenia upoważnienia Pani Małgorzacie Rzucidło – starszemu inspektorowi w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Boguchwale do prowadzenia postępowań 23 sierpnia 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 196.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 16 sierpnia 2022 roku w sprawie powołania udzielenia upoważnienia Pani Małgorzacie Rzucidło – starszemu inspektorowi w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Boguchwale do prowadzenia postępowań
Zarządzenie Nr 195.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 16 sierpnia 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Dorocie Babiarz – głównemu specjaliście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Boguchwale do prowadzenia postępowań23 sierpnia 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 195.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 16 sierpnia 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Dorocie Babiarz – głównemu specjaliście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Boguchwale do prowadzenia postępowań
Zarządzenie Nr 194.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 5 sierpnia 2022 roku w sprawie : udzielenia upoważnienia Pani Monice Haba - starszemu pracownikowi socjalnemu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Boguchwale do prowadzenia postępowań 23 sierpnia 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 194.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 5 sierpnia 2022 roku w sprawie : udzielenia upoważnienia Pani Monice Haba - starszemu pracownikowi socjalnemu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Boguchwale do prowadzenia postępowań
Zarządzenie Nr 193.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 16 sierpnia 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Urszuli Tondera – głównemu specjaliście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Boguchwale do prowadzenia postępowań 23 sierpnia 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 193.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 16 sierpnia 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Urszuli Tondera – głównemu specjaliście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Boguchwale do prowadzenia postępowań
Zarządzenie Nr 192.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 16 sierpnia 2022 roku w sprawieudzielenia upoważnienia Pani Aleksandrze Dzień - Kierownikowi Referatu ds. Świadczeń Wychowawczych i Świadczeń Rodzinnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 23 sierpnia 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 192.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 16 sierpnia 2022 roku w sprawieudzielenia upoważnienia Pani Aleksandrze Dzień - Kierownikowi Referatu ds. Świadczeń Wychowawczych i Świadczeń Rodzinnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
Zarządzenie Nr 191.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 16 sierpnia 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego23 sierpnia 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 191.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 16 sierpnia 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego
Zarządzenie Nr 190.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 16 sierpnia 2022 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż, stanowiących własność Gminy Boguchwała, 19 sierpnia 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 190.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 16 sierpnia 2022 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż, stanowiących własność Gminy Boguchwała,
Zarządzenie Nr 189.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 16 sierpnia 2022 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego, położonej w Niechobrzu19 sierpnia 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 189.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 16 sierpnia 2022 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego, położonej w Niechobrzu  
Liczba odwiedzin: 1032322

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała