Wrzesień 2022 

polska  angielska
data publikacji: 05-01-2022 | 09:56data ostatniej modyfikacji: 28-10-2022 | 15:17
Zarządzenie Nr 243.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 września 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Monice Turoń – samodzielnemu referentowi ds. społecznych w Urzędzie Miasta w Boguchwale do prowadzenia postępowań 17 października 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 243.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 września 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Monice Turoń – samodzielnemu referentowi ds. społecznych w Urzędzie Miasta w Boguchwale do prowadzenia postępowań
Zarządzenie Nr 242.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 września 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała17 października 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 242.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 września 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała
Zarządzenie Nr 241.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 września 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów na 2022 rok z przeznaczeniem na wydatki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań17 października 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 241.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 września 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów na 2022 rok z przeznaczeniem na wydatki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań
Zarządzenie Nr 240.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 września 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała17 października 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 240.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 września 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała
Zarządzenie Nr 239.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 września 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Justynie Placha - Adamskiej - Zastępcy Burmistrza w Urzędzie Miejskim w Boguchwale do prowadzenia postępowań 17 października 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 239.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 września 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Justynie Placha - Adamskiej - Zastępcy Burmistrza w Urzędzie Miejskim w Boguchwale do prowadzenia postępowań
Zarządzenie Nr 238.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 26 września 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Monice Haba- starszemu pracownikowi socjalnemu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Boguchwale do prowadzenia postępowań 06 października 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 238.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 26 września 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Monice Haba- starszemu pracownikowi socjalnemu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Boguchwale do prowadzenia postępowań
Zarządzenie Nr 237.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 26 września 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Barbarze Stybak - pracownikowi socjalnemu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Boguchwale do prowadzenia postępowań06 października 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 237.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 26 września 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Barbarze Stybak - pracownikowi socjalnemu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Boguchwale do prowadzenia postępowań
Zarządzenie Nr 236.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 26 września 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Grzegorzowi Rząsa - pracownikowi socjalnemu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Boguchwale do prowadzenia postępowań 06 października 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 236.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 26 września 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Grzegorzowi Rząsa - pracownikowi socjalnemu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Boguchwale do prowadzenia postępowań
Zarządzenie Nr 235.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 26 września 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Annie Żybura - starszemu pracownikowi socjalnemu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Boguchwale do prowadzenia postępowań 06 października 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 235.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 26 września 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Annie Żybura - starszemu pracownikowi socjalnemu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Boguchwale do prowadzenia postępowań
Zarządzenie Nr 234.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 26 września 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Katarzynie Soleckiej - głównemu księgowemu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Boguchwale do prowadzenia postępowań 06 października 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 234.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 26 września 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Katarzynie Soleckiej - głównemu księgowemu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Boguchwale do prowadzenia postępowań
Zarządzenie Nr 233.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 26 września 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Grażynie Piecusiak-Głowackiej - inspektorowi w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Boguchwale do prowadzenia postępowań 06 października 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 233.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 26 września 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Grażynie Piecusiak-Głowackiej - inspektorowi w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Boguchwale do prowadzenia postępowań
Zarządzenie Nr 232.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 26 września 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Grażynie Piecusiak-Głowackiej - inspektorowi w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Boguchwale do prowadzenia postępowań 06 października 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 232.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 26 września 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Grażynie Piecusiak-Głowackiej - inspektorowi w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Boguchwale do prowadzenia postępowań
Zarządzenie Nr 231.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 26 września 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Katarzynie Soleckiej - głównemu księgowemu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Boguchwale do prowadzenia postępowań06 października 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 231.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 26 września 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Katarzynie Soleckiej - głównemu księgowemu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Boguchwale do prowadzenia postępowań
Zarządzenie Nr 230.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 26 września 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Annie Żybura - starszemu pracownikowi socjalnemu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Boguchwale do prowadzenia postępowań 06 października 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 230.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 26 września 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Annie Żybura - starszemu pracownikowi socjalnemu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Boguchwale do prowadzenia postępowań
Zarządzenie Nr 229.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 26 września 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Barbarze Stybak - pracownikowi socjalnemu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Boguchwale do prowadzenia postępowań 06 października 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 229.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 26 września 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Barbarze Stybak - pracownikowi socjalnemu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Boguchwale do prowadzenia postępowań
Zarządzenie Nr 228.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 26 września 2022 roku w sprawieudzielenia upoważnienia Panu Grzegorzowi Rząsa - pracownikowi socjalnemu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Boguchwale do prowadzenia postępowań 06 października 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 228.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 26 września 2022 roku w sprawieudzielenia upoważnienia Panu Grzegorzowi Rząsa - pracownikowi socjalnemu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Boguchwale do prowadzenia postępowań
Zarządzenie Nr 227.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 26 września 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Monice Haba- starszemu pracownikowi socjalnemu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Boguchwale do prowadzenia postępowań 06 października 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 227.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 26 września 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Monice Haba- starszemu pracownikowi socjalnemu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Boguchwale do prowadzenia postępowań
Zarządzenie Nr 226.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 26 września 2022 roku Zmieniające zarządzenie Nr 154.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 1 lipca 2022 w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych 06 października 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 226.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 26 września 2022 roku Zmieniające zarządzenie Nr 154.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 1 lipca 2022 w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych
Zarządzenie Nr 225.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 26 września 2022 roku w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1348/4 w Nosówce06 października 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 225.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 26 września 2022 roku w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1348/4 w Nosówce
Zarządzenie Nr 224.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 26 września 2022 roku w sprawie ustalenia procedury przeprowadzania kontroli realizacji obowiązków podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Boguchwała06 października 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 224.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 26 września 2022 roku w sprawie ustalenia procedury przeprowadzania kontroli realizacji obowiązków podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Boguchwała  
Liczba odwiedzin: 1103036

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała