Listopad 2022 

polska  angielska
data publikacji: 05-01-2022 | 09:57data ostatniej modyfikacji: 30-11-2022 | 11:57
Zarządzenie Nr 288.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem lokalu użytkowego w Zgłobniu29 listopada 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 288.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem lokalu użytkowego w Zgłobniu
Zarządzenie Nr 287.2022 Burmistrza Boguchwały zdnia 29 listopada 2022 roku w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki Gospodarka Komunalna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Boguchwale29 listopada 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 287.2022 Burmistrza Boguchwały zdnia 29 listopada 2022 roku w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki Gospodarka Komunalna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Boguchwale
Zarządzenie Nr 286.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego , położonej w Mogielnicy 28 listopada 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 286.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego , położonej w Mogielnicy
Zarządzenie Nr 285.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego , położonej w Boguchwale28 listopada 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 285.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego , położonej w Boguchwale
Zarządzenie Nr 283.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 25 listopada 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała28 listopada 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 283.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 25 listopada 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała
Zarządzenie Nr 282.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 25 listopada 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała28 listopada 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 282.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 25 listopada 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała
Zarządzenie Nr 281.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2536/3 w Boguchwale i położonych w Nosówce24 listopada 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 281.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2536/3 w Boguchwale i położonych w Nosówce
Zarządzenie Nr 280.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 21 listopada 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Boguchwała na rok 2023 z organizacjami pozarządowymi 24 listopada 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 280.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 21 listopada 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Boguchwała na rok 2023 z organizacjami pozarządowymi
Zarządzenie Nr 279.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 21 listopada 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Wsparcia Rodziny w Gminie Boguchwała na lata 2023-2025 z organizacjami pozarządowymi 24 listopada 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 279.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 21 listopada 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Wsparcia Rodziny w Gminie Boguchwała na lata 2023-2025 z organizacjami pozarządowymi
Zarządzenie Nr 278.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 18 listopada 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała24 listopada 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 278.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 18 listopada 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała
Zarządzenie Nr 277.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 18 listopada 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała24 listopada 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 277.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 18 listopada 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała
Zarządzenie Nr 276.2022 Burmistrza Boguchwały w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego, położonej w Zgłobniu 18 listopada 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 276.2022 Burmistrza Boguchwały w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego, położonej w Zgłobniu
Zarządzenie Nr 275.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 18 listopada 2022 roku w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości położonych w Nosówce 18 listopada 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 275.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 18 listopada 2022 roku w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości położonych w Nosówce
Zarządzenie Nr 274.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 14 listopada2022 roku w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Boguchwała16 listopada 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 274.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 14 listopada2022 roku w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Boguchwała
Zarządzenie Nr 273.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 14 listopada 2022 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2023 rok16 listopada 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 273.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 14 listopada 2022 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2023 rok
Zarządzenie Nr 272.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 10 listopada 2022 roku w sprawie prowadzenia konsultacji projektu pn." Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Boguchwała na 2023 r"10 listopada 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 272.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 10 listopada 2022 roku w sprawie prowadzenia konsultacji projektu pn." Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Boguchwała na 2023 r"
Zarządzenie Nr 271.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 9 listopada 2022 r., w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów na 2022 rok z przeznaczeniem na wydatki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań ...10 listopada 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 271.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 9 listopada 2022 r., w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów na 2022 rok z przeznaczeniem na wydatki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań ...
Zarządzenie Nr 270.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 9 listopada 2022 r., w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2022 rok10 listopada 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 270.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 9 listopada 2022 r., w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2022 rok
Zarządzenie Nr 269.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 7 listopada 2022 r., w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w najem, ustalenia stawki czynszu i wykazu nieruchomości07 listopada 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 269.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 7 listopada 2022 r., w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w najem, ustalenia stawki czynszu i wykazu nieruchomości
Zarządzenie Nr 268.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 7 listopada 2022 r., w sparwie przeznaczenia nieruchomosci do oddania w użyczenie i wykazu nieruchomości 07 listopada 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 268.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 7 listopada 2022 r., w sparwie przeznaczenia nieruchomosci do oddania w użyczenie i wykazu nieruchomości
Liczba odwiedzin: 1006759

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała