Listopad 2022 

polska  angielska
data publikacji: 05-01-2022 | 09:57data ostatniej modyfikacji: 16-12-2022 | 10:30
Zarządzenie Nr 305.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała06 grudnia 2022
Zarządzenie Nr 304.2022 Burmistrza Boguchwały więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 305.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała
Zarządzenie Nr 304.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała06 grudnia 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 304.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała
Zarządzenie Nr 303.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Małgorzacie Grabiec-Zych - Kierownikowi Klubu Integracji Społecznej w Boguchwale do prowadzenia postępowań 06 grudnia 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 303.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Małgorzacie Grabiec-Zych - Kierownikowi Klubu Integracji Społecznej w Boguchwale do prowadzenia postępowań
Zarządzenie Nr 302.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Annie Żybura - starszemu pracownikowi socjalnemu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Boguchwale do prowadzenia postępowań 06 grudnia 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 302.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Annie Żybura - starszemu pracownikowi socjalnemu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Boguchwale do prowadzenia postępowań
Zarządzenie Nr 301.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Monice Haba - starszemu pracownikowi socjalnemu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Boguchwale do prowadzenia postępowań 06 grudnia 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 301.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Monice Haba - starszemu pracownikowi socjalnemu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Boguchwale do prowadzenia postępowań
Zarządzenie Nr 300.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Grzegorzowi Rząsa - pracownikowi socjalnemu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Boguchwale do prowadzenia postępowań 06 grudnia 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 300.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Grzegorzowi Rząsa - pracownikowi socjalnemu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Boguchwale do prowadzenia postępowań
Zarządzenie Nr 299.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Małgorzacie Rzucidło – starszemu inspektorowi w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Boguchwale do prowadzenia postępowań 06 grudnia 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 299.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Małgorzacie Rzucidło – starszemu inspektorowi w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Boguchwale do prowadzenia postępowań
Zarządzenie Nr 298.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Urszuli Tondera – głównemu specjaliście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Boguchwale do prowadzenia postępowań 06 grudnia 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 298.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Urszuli Tondera – głównemu specjaliście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Boguchwale do prowadzenia postępowań
Zarządzenie Nr 297.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawieudzielenia upoważnienia Pani Barbarze Stybak - pracownikowi socjalnemu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Boguchwale do prowadzenia postępowań 06 grudnia 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 297.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawieudzielenia upoważnienia Pani Barbarze Stybak - pracownikowi socjalnemu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Boguchwale do prowadzenia postępowań
Zarządzenie Nr 296.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Dorocie Babiarz – głównemu specjaliście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Boguchwale do prowadzenia postępowań 06 grudnia 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 296.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Dorocie Babiarz – głównemu specjaliście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Boguchwale do prowadzenia postępowań
Zarządzenie Nr 295.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Monice Haba - pracownikowi socjalnemu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Boguchwale do postępowań dot . dodatku elektrycznego06 grudnia 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 295.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Monice Haba - pracownikowi socjalnemu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Boguchwale do postępowań dot . dodatku elektrycznego
Zarządzenie Nr 294.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Iwonie Kielar – Kierownikowi Referatu ds. Pomocy Społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Boguchwale do prowadzenia postępowań06 grudnia 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 294.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Iwonie Kielar – Kierownikowi Referatu ds. Pomocy Społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Boguchwale do prowadzenia postępowań
Zarządzenie Nr 293.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Aleksandrze Dzień - Kierownikowi Referatu ds. Świadczeń Wychowawczych i Świadczeń Rodzinnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 06 grudnia 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 293.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Aleksandrze Dzień - Kierownikowi Referatu ds. Świadczeń Wychowawczych i Świadczeń Rodzinnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
Zarządzenie Nr 292.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Paulinie Kotowicz - pracownikowi socjalnemu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Boguchwale do prowadzenia postępowań 06 grudnia 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 292.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Paulinie Kotowicz - pracownikowi socjalnemu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Boguchwale do prowadzenia postępowań
Zarządzenie Nr 291.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących dodatku elektrycznego06 grudnia 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 291.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących dodatku elektrycznego
Zarządzenie Nr 290.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Małgorzacie Niedziałek - pracownikowi socjalnemu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Boguchwale do prowadzenia postępowań 06 grudnia 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 290.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Małgorzacie Niedziałek - pracownikowi socjalnemu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Boguchwale do prowadzenia postępowań
Zarządzenie Nr 289.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Małgorzacie Borcz - pracownikowi socjalnemu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Boguchwale do prowadzenia postępowań 06 grudnia 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 289.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Małgorzacie Borcz - pracownikowi socjalnemu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Boguchwale do prowadzenia postępowań
Zarządzenie Nr 288.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem lokalu użytkowego w Zgłobniu29 listopada 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 288.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem lokalu użytkowego w Zgłobniu
Zarządzenie Nr 287.2022 Burmistrza Boguchwały zdnia 29 listopada 2022 roku w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki Gospodarka Komunalna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Boguchwale29 listopada 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 287.2022 Burmistrza Boguchwały zdnia 29 listopada 2022 roku w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki Gospodarka Komunalna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Boguchwale
Zarządzenie Nr 286.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego , położonej w Mogielnicy 28 listopada 2022
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 286.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego , położonej w Mogielnicy  
Liczba odwiedzin: 1058589

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała