Marzec 2023r. 

polska  angielska
data publikacji: 04-01-2023 | 11:49data ostatniej modyfikacji: 06-06-2023 | 13:05
Zarządzenie nr 65.1.2023 Burmistrza Boguchwały z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2023 rok06 czerwca 2023
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 65.1.2023 Burmistrza Boguchwały z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2023 rok
Zarządzenie nr 65.2023 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2023 rok07 kwietnia 2023
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 65.2023 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2023 rok
Zarządzenie nr 64.2023 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2023 rok07 kwietnia 2023
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 64.2023 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2023 rok
Zarządzenie nr 63.2023 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2023 rok07 kwietnia 2023
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 63.2023 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2023 rok
Zarządzenie nr 62.2023 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych30 marca 2023
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 62.2023 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
Zarządzenie nr 61.2023 Burmistrza Boguchwały z dnia 28 marca 2023 roku w sprawie zmian w budzecie Gminy Boguchwała na 2023 rok30 marca 2023
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 61.2023 Burmistrza Boguchwały z dnia 28 marca 2023 roku w sprawie zmian w budzecie Gminy Boguchwała na 2023 rok
Zarządzenie nr 60.2023 Burmistrza Boguchwały z dnia 28 marca 2023 roku w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Boguchwale i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdania rocznego z przebiegu wykonania budżetu30 marca 2023
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 60.2023 Burmistrza Boguchwały z dnia 28 marca 2023 roku w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Boguchwale i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdania rocznego z przebiegu wykonania budżetu
Zarządzenie nr 59.2023 Burmistrza Boguchwały z dnia 28 marca 2023 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Referatu Oświaty 30 marca 2023
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 59.2023 Burmistrza Boguchwały z dnia 28 marca 2023 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Referatu Oświaty
Zarządzenie nr 58.2023 Burmistrza Boguchwały z dnia 28 marca 2023 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pn."Akcje szkoleniowo-startowe oraz wyposażenie w sprzęt sportowy i reprezentacyjny"30 marca 2023
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 58.2023 Burmistrza Boguchwały z dnia 28 marca 2023 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pn."Akcje szkoleniowo-startowe oraz wyposażenie w sprzęt sportowy i reprezentacyjny"
Zarządzenie nr 57.2023 Burmistrza Boguchwały z dnia 23 marca 2023 roku w sprawie powołania komisji do dokonania analizy i oceny ofert na obsługę bankową budżetu Gminy Boguchwała oraz jednostek organizacyjnych Gminy30 marca 2023
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 57.2023 Burmistrza Boguchwały z dnia 23 marca 2023 roku w sprawie powołania komisji do dokonania analizy i oceny ofert na obsługę bankową budżetu Gminy Boguchwała oraz jednostek organizacyjnych Gminy
Zarządzenie nr 56.2023 Burmistrza Boguchwały z dnia 23 marca 2023 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w najem, ustalenia stawki czynszu i wykazu nieruchomości30 marca 2023
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 56.2023 Burmistrza Boguchwały z dnia 23 marca 2023 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w najem, ustalenia stawki czynszu i wykazu nieruchomości
Zarządzenie nr 55.2023 Burmistrza Boguchwały z dnia 22 marca 2023 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w najem, ustalenia stawki czynszu i wykazu nieruchomości22 marca 2023
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 55.2023 Burmistrza Boguchwały z dnia 22 marca 2023 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w najem, ustalenia stawki czynszu i wykazu nieruchomości
Zarządzenie Nr 54.2023 Burmistrza Boguchwały z dnia 22 marca 2023 roku w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości położonej w Lutoryżu22 marca 2023
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 54.2023 Burmistrza Boguchwały z dnia 22 marca 2023 roku w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości położonej w Lutoryżu
Zarządzenie nr 53.2023 Burmistrza Boguchwały z dnia 17 marca 2023 roku w sprawie zmiany do Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Boguchwale 22 marca 2023
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 53.2023 Burmistrza Boguchwały z dnia 17 marca 2023 roku w sprawie zmiany do Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Boguchwale
Zarządzenie nr 52.2023 Burmistrza Boguchwały z dnia 13 marca 2023 roku w sprawie zmian w budzecie Gminy Boguchwała na 2023 rok22 marca 2023
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 52.2023 Burmistrza Boguchwały z dnia 13 marca 2023 roku w sprawie zmian w budzecie Gminy Boguchwała na 2023 rok
Zarządzenie nr 51.2023 Burmistrza Boguchwały z dnia 13 marca 2023 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu i wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę14 marca 2023
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 51.2023 Burmistrza Boguchwały z dnia 13 marca 2023 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu i wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Zarządzenie nr 50.2023 Burmistrza Boguchwały z dnia 10 marca2023 roku w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą w Boguchwale 14 marca 2023
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 50.2023 Burmistrza Boguchwały z dnia 10 marca2023 roku w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą w Boguchwale
Zarządzenie nr 49.2023 Burmistrza Boguchwały z dnia 10 marca 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadana publicznego Gminy Boguchwała w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku 14 marca 2023
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 49.2023 Burmistrza Boguchwały z dnia 10 marca 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadana publicznego Gminy Boguchwała w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku
Zarządzenie nr 48.2023 Burmistrza Boguchwały z dnia 10 marca 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadana publicznego Gminy Boguchwała w zakresie upowszechniania kultury fizycznej dla dzieci i młodzieży w 2023 roku 14 marca 2023
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 48.2023 Burmistrza Boguchwały z dnia 10 marca 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadana publicznego Gminy Boguchwała w zakresie upowszechniania kultury fizycznej dla dzieci i młodzieży w 2023 roku
Zarządzenie nr 47.2023 Burmistrza Boguchwały z dnia 9 marca 2023 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Ewelinie Jasińskiej pracownikowi Referatu Oświaty w Urzędzie Miejskim w Boguchwale 14 marca 2023
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 47.2023 Burmistrza Boguchwały z dnia 9 marca 2023 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Ewelinie Jasińskiej pracownikowi Referatu Oświaty w Urzędzie Miejskim w Boguchwale  
Liczba odwiedzin: 1103036

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała