Uchwały - VIII kadencja Rady Miejskiej i imienne wykazy głosowań 

polska  angielska
data publikacji: 21-11-2018 | 13:54data ostatniej modyfikacji: 09-03-2023 | 15:06
Uchwała LVIII.643.2023 w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej SIM PODKARPACIE sp. z o.o. z siedzibą w Boguchwale 09 marca 2023
Uchwała LVIII.643.2023 w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej SIM PODKARPACIE sp. z o.o. z siedzibą w Boguchwale więcej »»» na temat Uchwała LVIII.643.2023 w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej SIM PODKARPACIE sp. z o.o. z siedzibą w Boguchwale
Uchwała LVIII.642.2023 w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej SIM PODKARPACIE sp. z o.o. z siedzibą w Boguchwale 09 marca 2023
Uchwała LVIII.642.2023 w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej SIM PODKARPACIE sp. z o.o. z siedzibą w Boguchwale więcej »»» na temat Uchwała LVIII.642.2023 w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej SIM PODKARPACIE sp. z o.o. z siedzibą w Boguchwale
Uchwała LVIII.641.2023 zmieniająca uchwałę Nr XXXII.398.2016 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracji, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Boguchwała09 marca 2023
Uchwała LVIII.641.2023 zmieniająca uchwałę Nr XXXII.398.2016 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracji, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Boguchwała zmienionej więcej »»» na temat Uchwała LVIII.641.2023 zmieniająca uchwałę Nr XXXII.398.2016 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracji, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Boguchwała
Uchwała LVIII.640.2023 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała.09 marca 2023
więcej »»» na temat Uchwała LVIII.640.2023 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała.
Uchwała LVIII.639.2023 w sprawie zmian wbudżecie Gminy Boguchwała na 2023rok.09 marca 2023
więcej »»» na temat Uchwała LVIII.639.2023 w sprawie zmian wbudżecie Gminy Boguchwała na 2023rok.
Uchwała LVII.638.2023 w sprawie skargi z dnia 4. stycznia 2023 r. (data wpływu: 13. lutego 2023 r.) na bezczynność Burmistrza Boguchwały w sprawie dotyczącej przebudowy drogi gminnej nr 108157R w Nosówce.03 marca 2023
więcej »»» na temat Uchwała LVII.638.2023 w sprawie skargi z dnia 4. stycznia 2023 r. (data wpływu: 13. lutego 2023 r.) na bezczynność Burmistrza Boguchwały w sprawie dotyczącej przebudowy drogi gminnej nr 108157R w Nosówce.
Uchwała LVII.637.2023 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienia na czas nieoznaczony nieruchomości ujawnionych w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Boguchwała jako działki nr: 1624/45, 1624/51 i 1624/104.03 marca 2023
więcej »»» na temat Uchwała LVII.637.2023 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienia na czas nieoznaczony nieruchomości ujawnionych w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Boguchwała jako działki nr: 1624/45, 1624/51 i 1624/104.
Uchwała LVII.636.2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 1/2023 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Boguchwała.03 marca 2023
więcej »»» na temat Uchwała LVII.636.2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 1/2023 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Boguchwała.
Uchwała LVII.635.2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Przy Lubczy” w miejscowości Boguchwała.03 marca 2023
więcej »»» na temat Uchwała LVII.635.2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Przy Lubczy” w miejscowości Boguchwała.
Uchwała LVII.634.2023 w sprawie dopłat do ceny 1m3 odprowadzanych ścieków dla odbiorców korzystających z usług odprowadzania ścieków, obsługiwanych przez Gospodarkę Komunalną Sp. z o.o. w Boguchwale.03 marca 2023
więcej »»» na temat Uchwała LVII.634.2023 w sprawie dopłat do ceny 1m3 odprowadzanych ścieków dla odbiorców korzystających z usług odprowadzania ścieków, obsługiwanych przez Gospodarkę Komunalną Sp. z o.o. w Boguchwale.
Uchwała LVII.633.2023 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boguchwała w 2023 roku.03 marca 2023
więcej »»» na temat Uchwała LVII.633.2023 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boguchwała w 2023 roku.
Uchwała LVII.632.2023 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.03 marca 2023
więcej »»» na temat Uchwała LVII.632.2023 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Uchwała LVII.631.2023 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.03 marca 2023
więcej »»» na temat Uchwała LVII.631.2023 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Uchwała LVII.630.2023 w sprawie udzielenia pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Racławówce.03 marca 2023
więcej »»» na temat Uchwała LVII.630.2023 w sprawie udzielenia pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Racławówce.
Uchwała LVII.629.2023 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boguchwała03 marca 2023
więcej »»» na temat Uchwała LVII.629.2023 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boguchwała
Uchwała LVII.628.2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2023 rok.03 marca 2023
więcej »»» na temat Uchwała LVII.628.2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2023 rok.
Uchwała LVI.627.2023 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 27.12.2022 r. na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej.03 lutego 2023
więcej »»» na temat Uchwała LVI.627.2023 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 27.12.2022 r. na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej.
Uchwała LVI.626.2023 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków 03 lutego 2023
Uchwała LVI.626.2023 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i tra więcej »»» na temat Uchwała LVI.626.2023 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków
Uchwała LVI.625.2023 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Boguchwała.03 lutego 2023
więcej »»» na temat Uchwała LVI.625.2023 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Boguchwała.
Uchwała LVI.624.2023 w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej nr 151712R stanowiącej ul. Gajową w Boguchwale.03 lutego 2023
więcej »»» na temat Uchwała LVI.624.2023 w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej nr 151712R stanowiącej ul. Gajową w Boguchwale.  
  • [33]
  • Liczba odwiedzin: 1058589

    Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała