Uchwały - VIII kadencja Rady Miejskiej i imienne wykazy głosowań 

polska  angielska
data publikacji: 21-11-2018 | 13:54data ostatniej modyfikacji: 12-08-2022 | 11:46
Uchwała L.559.2022 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała.21 lipca 2022
więcej »»» na temat Uchwała L.559.2022 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała.
Uchwała L.558.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2022 rok.21 lipca 2022
więcej »»» na temat Uchwała L.558.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2022 rok.
Uchwała L.557.2022 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2022roku.21 lipca 2022
więcej »»» na temat Uchwała L.557.2022 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2022roku.
Uchwała XLIX.556.2022 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej i Komisji na II półrocze 2022 roku.13 lipca 2022
więcej »»» na temat Uchwała XLIX.556.2022 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej i Komisji na II półrocze 2022 roku.
Uchwała XLIX.555.2022 w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Boguchwała.13 lipca 2022
więcej »»» na temat Uchwała XLIX.555.2022 w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Boguchwała.
Uchwała XLIX.554.2022 w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, zasad zwalniania nauczycieli od obowiązku realizacji zajęć oraz określeni13 lipca 2022
Uchwała XLIX.554.2022 w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, zasad zwalniania nauczycieli od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia ty więcej »»» na temat Uchwała XLIX.554.2022 w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, zasad zwalniania nauczycieli od obowiązku realizacji zajęć oraz określeni
Uchwała XLIX.553.2022 uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Boguchwała na rok szkolny 2022/2023.13 lipca 2022
więcej »»» na temat Uchwała XLIX.553.2022 uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Boguchwała na rok szkolny 2022/2023.
Uchwała XLIX.552.2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Cmentarz Boguchwała".13 lipca 2022
więcej »»» na temat Uchwała XLIX.552.2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Cmentarz Boguchwała".
Uchwała XLIX.551.2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Boguchwała - Centrum.13 lipca 2022
więcej »»» na temat Uchwała XLIX.551.2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Boguchwała - Centrum.
Uchwała XLIX.550.2022 w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Boguchwała na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków.13 lipca 2022
więcej »»» na temat Uchwała XLIX.550.2022 w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Boguchwała na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków.
Uchwała XLIX.549.2022 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki dla Boguchwalskiego Forum Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Boguchwale.13 lipca 2022
więcej »»» na temat Uchwała XLIX.549.2022 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki dla Boguchwalskiego Forum Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Boguchwale.
Uchwała XLIX.548.2022 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2022 roku.13 lipca 2022
więcej »»» na temat Uchwała XLIX.548.2022 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2022 roku.
Uchwała XLIX.547.2022 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała.13 lipca 2022
więcej »»» na temat Uchwała XLIX.547.2022 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała.
Uchwała XLIX.546.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2022 rok.13 lipca 2022
więcej »»» na temat Uchwała XLIX.546.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2022 rok.
Uchwała XLIX.545.2022 w sprawie udzielenia Gminie Jasło pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa miejsc postojowych obok przystanku PKP w miejscowości Szebnie w ramach projektu Wojewódzki Fundusz Kolejowy".13 lipca 2022
więcej »»» na temat Uchwała XLIX.545.2022 w sprawie udzielenia Gminie Jasło pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa miejsc postojowych obok przystanku PKP w miejscowości Szebnie w ramach projektu Wojewódzki Fundusz Kolejowy".
Uchwała XLVIII.544.2022 w sprawie nadania tytułu Zasłużonego Obywatela Gminy Boguchwała02 czerwca 2022
więcej »»» na temat Uchwała XLVIII.544.2022 w sprawie nadania tytułu Zasłużonego Obywatela Gminy Boguchwała
Uchwała XLVIII.543.2022 zmieniająca uchwałę w sprawie finansowania kosztów transportu dzieci i młodzieży, obywateli Ukrainy na terenie Gminy Boguchwała02 czerwca 2022
więcej »»» na temat Uchwała XLVIII.543.2022 zmieniająca uchwałę w sprawie finansowania kosztów transportu dzieci i młodzieży, obywateli Ukrainy na terenie Gminy Boguchwała
Uchwała XLVIII.542.2022 zmieniająca uchwałę w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale na lata 2021 - 202702 czerwca 2022
więcej »»» na temat Uchwała XLVIII.542.2022 zmieniająca uchwałę w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale na lata 2021 - 2027
Uchwała XLVIII.541.2022 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego zmieniającej uchwałę w sprawie Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu02 czerwca 2022
więcej »»» na temat Uchwała XLVIII.541.2022 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego zmieniającej uchwałę w sprawie Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
Uchwała XLVIII.540.2022 w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1936/1 w Niechobrzu02 czerwca 2022
więcej »»» na temat Uchwała XLVIII.540.2022 w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1936/1 w Niechobrzu  
  • [28]
  • Liczba odwiedzin: 984898

    Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała