Uchwały - VIII kadencja Rady Miejskiej i imienne wykazy głosowań 

polska  angielska
data publikacji: 21-11-2018 | 13:54data ostatniej modyfikacji: 14-11-2022 | 13:50
Uchwała nr LIII.581.2022 w sprawie uchylenia uchwały Nr II.17.2018 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego w wysokości wyższej niż określ04 listopada 2022
Uchwała nr LIII.581.2022 w sprawie uchylenia uchwały Nr II.17.2018 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego w wysokości wyższej niż określ więcej »»» na temat Uchwała nr LIII.581.2022 w sprawie uchylenia uchwały Nr II.17.2018 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego w wysokości wyższej niż określ
Uchwała nr LIII.580.2022 w sprawie wyrażenia woli uchwalenia dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.04 listopada 2022
więcej »»» na temat Uchwała nr LIII.580.2022 w sprawie wyrażenia woli uchwalenia dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Uchwała nr LIII.579.2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Boguchwała na lata 2023-203004 listopada 2022
więcej »»» na temat Uchwała nr LIII.579.2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Boguchwała na lata 2023-2030
Uchwała nr LIII.578.2022 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Boguchwała.04 listopada 2022
więcej »»» na temat Uchwała nr LIII.578.2022 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Boguchwała.
Uchwała nr LIII.577.2022 w sprawie zmian w budżecie gminy Boguchwała na 2022 rok.04 listopada 2022
więcej »»» na temat Uchwała nr LIII.577.2022 w sprawie zmian w budżecie gminy Boguchwała na 2022 rok.
Uchwała nr LIII.576.2022 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2022 roku.04 listopada 2022
więcej »»» na temat Uchwała nr LIII.576.2022 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2022 roku.
Uchwała nr LIII.575.2022 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2022 roku.04 listopada 2022
więcej »»» na temat Uchwała nr LIII.575.2022 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2022 roku.
Uchwała nr LII.574.2022 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody zniesienia współwłasności nieruchomości położonych w Zgłobniu oraz ustanowienie służebności.06 października 2022
więcej »»» na temat Uchwała nr LII.574.2022 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody zniesienia współwłasności nieruchomości położonych w Zgłobniu oraz ustanowienie służebności.
Uchwała nr LII.573.2022 w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Boguchwała na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków.06 października 2022
więcej »»» na temat Uchwała nr LII.573.2022 w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Boguchwała na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków.
Uchwała nr LII.572.2022 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Boguchwale i nadania jej statutu.06 października 2022
więcej »»» na temat Uchwała nr LII.572.2022 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Boguchwale i nadania jej statutu.
Uchwała nr LII.571.2022 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Boguchwała na lata 2022-2030.06 października 2022
więcej »»» na temat Uchwała nr LII.571.2022 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Boguchwała na lata 2022-2030.
Uchwała nr LII.570.2022 w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach prowadzonych przez GB.06 października 2022
więcej »»» na temat Uchwała nr LII.570.2022 w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach prowadzonych przez GB.
Uchwała nr LII.569.2022 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Boguchwała.06 października 2022
więcej »»» na temat Uchwała nr LII.569.2022 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Boguchwała.
Uchwała nr LII.568.2022 w sprawie zmian w budżecie gminy Boguchwała na 2022 rok.06 października 2022
więcej »»» na temat Uchwała nr LII.568.2022 w sprawie zmian w budżecie gminy Boguchwała na 2022 rok.
Uchwała nr LII.567.2022 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2022 roku.06 października 2022
więcej »»» na temat Uchwała nr LII.567.2022 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2022 roku.
Uchwała nr LI.566.2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Boguchwała02 września 2022
więcej »»» na temat Uchwała nr LI.566.2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Boguchwała
Uchwała nr LI.565.2022 w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działki nr1497.41,1497.52 położone wBoguchwale02 września 2022
więcej »»» na temat Uchwała nr LI.565.2022 w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działki nr1497.41,1497.52 położone wBoguchwale
Uchwała nr LI.564.2022 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego iobszaru rewitalizacji Gminy Boguchwała02 września 2022
więcej »»» na temat Uchwała nr LI.564.2022 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego iobszaru rewitalizacji Gminy Boguchwała
Uchwała nr LI.563.2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań ikierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boguchwała, obszaru położonego w miejscowości Racławówka02 września 2022
więcej »»» na temat Uchwała nr LI.563.2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań ikierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boguchwała, obszaru położonego w miejscowości Racławówka
Uchwała nr LI.562.2022 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2022 roku02 września 2022
więcej »»» na temat Uchwała nr LI.562.2022 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2022 roku  
  • [30]
  • Liczba odwiedzin: 1007298

    Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała