Uchwały - VIII kadencja Rady Miejskiej i imienne wykazy głosowań 

polska  angielska
data publikacji: 21-11-2018 | 13:54data ostatniej modyfikacji: 19-09-2022 | 13:51
Uchwała XLVII.526.2022 w sprawie zmian wwieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała.04 maja 2022
więcej »»» na temat Uchwała XLVII.526.2022 w sprawie zmian wwieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała.
Uchwała XLVII.525.2022 w sprawie zmian wbudżecie Gminy Boguchwała na 2022rok.04 maja 2022
więcej »»» na temat Uchwała XLVII.525.2022 w sprawie zmian wbudżecie Gminy Boguchwała na 2022rok.
Uchwała XLVI.524.2022 w sprawie petycji z dnia 4. marca 2022 r. dotyczącej prośby o podjęcie działań zmierzających do zmiany określonych uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego.07 kwietnia 2022
więcej »»» na temat Uchwała XLVI.524.2022 w sprawie petycji z dnia 4. marca 2022 r. dotyczącej prośby o podjęcie działań zmierzających do zmiany określonych uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
Uchwała XLVI.523.2022 w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Boguchwała w przedmiocie wsparcia seniorów w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.07 kwietnia 2022
więcej »»» na temat Uchwała XLVI.523.2022 w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Boguchwała w przedmiocie wsparcia seniorów w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.
Uchwała XLVI.522.2022 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Boguchwała Koreja III – etap II.11 kwietnia 2022
więcej »»» na temat Uchwała XLVI.522.2022 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Boguchwała Koreja III – etap II.
Uchwała XLVI.521.2022 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych wBoguchwale.07 kwietnia 2022
więcej »»» na temat Uchwała XLVI.521.2022 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych wBoguchwale.
Uchwała XLVI.520.2022 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1166/1 w Zgłobniu.07 kwietnia 2022
więcej »»» na temat Uchwała XLVI.520.2022 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1166/1 w Zgłobniu.
Uchwała XLVI.519.2022 w sprawie ustanowienia służebności przez działkę 1135/1 położoną w Mogielnicy.07 kwietnia 2022
więcej »»» na temat Uchwała XLVI.519.2022 w sprawie ustanowienia służebności przez działkę 1135/1 położoną w Mogielnicy.
Uchwała XLVI.518.2022 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Boguchwała na 2022 rok.07 kwietnia 2022
więcej »»» na temat Uchwała XLVI.518.2022 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Boguchwała na 2022 rok.
Uchwała XLVI.517.2022 w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.07 kwietnia 2022
więcej »»» na temat Uchwała XLVI.517.2022 w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Uchwała XLVI.516.2022 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Boguchwała biorących udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach.07 kwietnia 2022
więcej »»» na temat Uchwała XLVI.516.2022 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Boguchwała biorących udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach.
Uchwała XLVI.515.2022 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.07 kwietnia 2022
więcej »»» na temat Uchwała XLVI.515.2022 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
Uchwała XLVI.514.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2022 rok.07 kwietnia 2022
więcej »»» na temat Uchwała XLVI.514.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2022 rok.
Uchwała XLVI.513.2022 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2022 roku.07 kwietnia 2022
więcej »»» na temat Uchwała XLVI.513.2022 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2022 roku.
Uchwała XLV.512.2022 w sprawie przystąpienia Gminy Boguchwała do realizacji programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.03 marca 2022
więcej »»» na temat Uchwała XLV.512.2022 w sprawie przystąpienia Gminy Boguchwała do realizacji programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.
Uchwała XLV.511.2022 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boguchwała w 2022 roku.03 marca 2022
więcej »»» na temat Uchwała XLV.511.2022 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boguchwała w 2022 roku.
Uchwała XLV.510.2022 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Boguchwała Koreja III – etap II.03 marca 2022
więcej »»» na temat Uchwała XLV.510.2022 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Boguchwała Koreja III – etap II.
Uchwała XLV.509.2022 w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boguchwała obszaru położonego w Boguchwale przy ulicy Technicznej.03 marca 2022
więcej »»» na temat Uchwała XLV.509.2022 w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boguchwała obszaru położonego w Boguchwale przy ulicy Technicznej.
Uchwała XLV.508.2022 w sprawie zmian wwieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała03 marca 2022
więcej »»» na temat Uchwała XLV.508.2022 w sprawie zmian wwieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała
Uchwała XLV.507.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2022 rok.03 marca 2022
więcej »»» na temat Uchwała XLV.507.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2022 rok.  
  • [1]
  • [29]
  • Liczba odwiedzin: 994846

    Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała