Uchwały - VIII kadencja Rady Miejskiej i imienne wykazy głosowań 

polska  angielska
data publikacji: 21-11-2018 | 13:54data ostatniej modyfikacji: 19-09-2022 | 13:51
Uchwała XLIII.486.2021 w sprawie zmian wbudżecie Gminy Boguchwała na 2021rok.05 stycznia 2022
więcej »»» na temat Uchwała XLIII.486.2021 w sprawie zmian wbudżecie Gminy Boguchwała na 2021rok.
Uchwała XLIII.485.2021w sprawie wykazu wydatków, które niewygasają zupływem 2021roku.05 stycznia 2022
więcej »»» na temat Uchwała XLIII.485.2021w sprawie wykazu wydatków, które niewygasają zupływem 2021roku.
Uchwała XLIII.484.2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego.05 stycznia 2022
więcej »»» na temat Uchwała XLIII.484.2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego.
Uchwała XLIII.483.2021 zmieniająca uchwałę wsprawie udzielenia pożyczki dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego wBoguchwale Sp. zo.o.05 stycznia 2022
więcej »»» na temat Uchwała XLIII.483.2021 zmieniająca uchwałę wsprawie udzielenia pożyczki dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego wBoguchwale Sp. zo.o.
Uchwała XLIII.482.2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguchwała.05 stycznia 2022
więcej »»» na temat Uchwała XLIII.482.2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguchwała.
Uchwała XLIII.481.2021 Uchwała Budżetowa Gminy Boguchwała na 2022r.05 stycznia 2022
więcej »»» na temat Uchwała XLIII.481.2021 Uchwała Budżetowa Gminy Boguchwała na 2022r.
Uchwała nr XLII.480.2021 w sprawie powierzenia realizacji zadań własnych Gminy Boguchwała Gospodarce Komunalnej Sp. zo.o. wBoguchwale.22 grudnia 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XLII.480.2021 w sprawie powierzenia realizacji zadań własnych Gminy Boguchwała Gospodarce Komunalnej Sp. zo.o. wBoguchwale.
Uchwała nr XLII.479.2021 w sprawie zmian wwieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała22 grudnia 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XLII.479.2021 w sprawie zmian wwieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała
Uchwała nr XLII.478.2021 w sprawie zmian wbudżecie Gminy Boguchwała na 2021rok.22 grudnia 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XLII.478.2021 w sprawie zmian wbudżecie Gminy Boguchwała na 2021rok.
Uchwała nr XLII.477.2021 w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej pn. „Zakładowy Klub Sportowy IZOLATOR Boguchwała”22 grudnia 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XLII.477.2021 w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej pn. „Zakładowy Klub Sportowy IZOLATOR Boguchwała”
Uchwała nr XLII.476.2021 w sprawie udzielenia pożyczki dla Spółki Boguchwalskie Forum Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Boguchwale.22 grudnia 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XLII.476.2021 w sprawie udzielenia pożyczki dla Spółki Boguchwalskie Forum Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Boguchwale.
Uchwała nr XLI.475.2021 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała działki nr 343.2 w Kielanówce.03 grudnia 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XLI.475.2021 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała działki nr 343.2 w Kielanówce.
Uchwała nr XLI.474.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Rzeszów w zakresie obsługi osób nietrzeźwych dowiezionych z terenu Gminy Boguchwała.03 grudnia 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XLI.474.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Rzeszów w zakresie obsługi osób nietrzeźwych dowiezionych z terenu Gminy Boguchwała.
Uchwała nr XLI.473.2021 w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej SIM PODKARPACIE Sp. z o.o. z siedzibą w Boguchwale03 grudnia 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XLI.473.2021 w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej SIM PODKARPACIE Sp. z o.o. z siedzibą w Boguchwale
Uchwała nr XLI.472.2021 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 202203 grudnia 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XLI.472.2021 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022
Uchwała nr XLI.471.2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Boguchwały.03 grudnia 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XLI.471.2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Boguchwały.
Uchwała nr XLI.470.2021 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych.03 grudnia 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XLI.470.2021 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych.
Uchwała nr XLI.469.2021 w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet przysługujących Sołtysom i Przewodniczącym Zarządu Osiedla.03 grudnia 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XLI.469.2021 w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet przysługujących Sołtysom i Przewodniczącym Zarządu Osiedla.
Uchwała nr XLI.468.2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Boguchwała.03 grudnia 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XLI.468.2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Boguchwała.
Uchwała nr XLI.467.2021 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Boguchwała w 2022 roku.03 grudnia 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XLI.467.2021 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Boguchwała w 2022 roku.  
  • [1]
  • [29]
  • Liczba odwiedzin: 994846

    Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała