Uchwały - VIII kadencja Rady Miejskiej i imienne wykazy głosowań 

polska  angielska
data publikacji: 21-11-2018 | 13:54data ostatniej modyfikacji: 19-09-2022 | 13:51
Uchwała nr XXXVII.426.2021 w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub Seniora wBoguchwale.07 lipca 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXXVII.426.2021 w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub Seniora wBoguchwale.
Uchwała nr XXXVII.425.2021 w sprawie zabezpieczenia przez Gminę Boguchwała wkładu własnego do realizacji projektu wramach07 lipca 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXXVII.425.2021 w sprawie zabezpieczenia przez Gminę Boguchwała wkładu własnego do realizacji projektu wramach
Uchwała nr XXXVII.424.2021 w sprawie przystąpienia Gminy Boguchwała do realizacji projektu wramach Regionalnego Programu Operacyjnego07 lipca 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXXVII.424.2021 w sprawie przystąpienia Gminy Boguchwała do realizacji projektu wramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Uchwała nr XXXVII.423.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości położonych w Zgłobniu oraz ustanowienia służebności.07 lipca 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXXVII.423.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości położonych w Zgłobniu oraz ustanowienia służebności.
Uchwała nr XXXVII.422.2021 w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Boguchwała działki nr 1251.207 lipca 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXXVII.422.2021 w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Boguchwała działki nr 1251.2
Uchwała nr XXXVII.421.2021 w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Boguchwała działki 460.4 położonej wKielanówce stanowiącej własność Skarbu Państw07 lipca 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXXVII.421.2021 w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Boguchwała działki 460.4 położonej wKielanówce stanowiącej własność Skarbu Państw
Uchwała nr XXXVII.420.2021 w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Boguchwała działki nr 673.907 lipca 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXXVII.420.2021 w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Boguchwała działki nr 673.9
Uchwała nr XXXVII.419.2021 w sprawie nadania nazwy ulicy wBoguchwale.07 lipca 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXXVII.419.2021 w sprawie nadania nazwy ulicy wBoguchwale.
Uchwała nr XXXVII.418.2021 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała.07 lipca 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXXVII.418.2021 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała.
Uchwała nr XXXVII.417.2021 w sprawie zmian wbudżecie Gminy Boguchwała na 2021rok.07 lipca 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXXVII.417.2021 w sprawie zmian wbudżecie Gminy Boguchwała na 2021rok.
Uchwała nr XXXVII.416.2021 zmieniająca uchwałę wsprawie emisji obligacji przychodowych Gminy Boguchwała07 lipca 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXXVII.416.2021 zmieniająca uchwałę wsprawie emisji obligacji przychodowych Gminy Boguchwała
Uchwała nr XXXVII.415.2021 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2021roku.07 lipca 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXXVII.415.2021 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2021roku.
Uchwała XXXVI.414.2021 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Boguchwała.02 czerwca 2021
więcej »»» na temat Uchwała XXXVI.414.2021 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Boguchwała.
Uchwała XXXVI.413.2021 w sprawie nadania tytułu Zasłużonego Obywatela Gminy Boguchwała.02 czerwca 2021
więcej »»» na temat Uchwała XXXVI.413.2021 w sprawie nadania tytułu Zasłużonego Obywatela Gminy Boguchwała.
Uchwała XXXVI.412.2021 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację zadań związanych zzatrzymaniem wód opadowych.08 czerwca 2021
więcej »»» na temat Uchwała XXXVI.412.2021 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację zadań związanych zzatrzymaniem wód opadowych.
Uchwała XXXVI.411.2021 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Boguchwała od PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.02 czerwca 2021
więcej »»» na temat Uchwała XXXVI.411.2021 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Boguchwała od PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.
Uchwała XXXVI.410.2021 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała02 czerwca 2021
więcej »»» na temat Uchwała XXXVI.410.2021 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała
Uchwała XXXVI.409.2021 w sprawie zmian wbudżecie Gminy Boguchwała na 2021rok.08 czerwca 2021
więcej »»» na temat Uchwała XXXVI.409.2021 w sprawie zmian wbudżecie Gminy Boguchwała na 2021rok.
Uchwała XXXVI.408.2021 zmieniająca uchwałę wsprawie wyrażenia zgody na utworzenie Podkarpackiej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej sp. zo.o.02 czerwca 2021
więcej »»» na temat Uchwała XXXVI.408.2021 zmieniająca uchwałę wsprawie wyrażenia zgody na utworzenie Podkarpackiej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej sp. zo.o.
Uchwała XXXVI.407.2021 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki iRozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Boguchwała na 2021rok.02 czerwca 2021
więcej »»» na temat Uchwała XXXVI.407.2021 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki iRozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Boguchwała na 2021rok.  
  • [1]
  • [29]
  • Liczba odwiedzin: 994846

    Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała