Uchwały - VIII kadencja Rady Miejskiej i imienne wykazy głosowań 

polska  angielska
data publikacji: 21-11-2018 | 13:54data ostatniej modyfikacji: 19-09-2022 | 13:51
Uchwała XXXVI.406.2021w sprawie przyznania dotacji zbudżetu Gminy Boguchwała na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane.02 czerwca 2021
więcej »»» na temat Uchwała XXXVI.406.2021w sprawie przyznania dotacji zbudżetu Gminy Boguchwała na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane.
Uchwała XXXVI.405.2021 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Boguchwały za 2020rok.02 czerwca 2021
więcej »»» na temat Uchwała XXXVI.405.2021 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Boguchwały za 2020rok.
Uchwała XXXVI.404.2021 w sprawie rozpatrzenia izatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania zwykonania budżetu Gminy Boguchwała za rok 2020.02 czerwca 2021
więcej »»» na temat Uchwała XXXVI.404.2021 w sprawie rozpatrzenia izatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania zwykonania budżetu Gminy Boguchwała za rok 2020.
Uchwała nr XXXVI.403.2021 wsprawie wotum zaufania dla Burmistrza Boguchwały.02 czerwca 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXXVI.403.2021 wsprawie wotum zaufania dla Burmistrza Boguchwały.
Uchwała nr XXXV.402.2021 zmieniającej uchwałę wsprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Boguchwała na lata 2021-202513 maja 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXXV.402.2021 zmieniającej uchwałę wsprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Boguchwała na lata 2021-2025
Uchwała nr XXXV.401.2021 zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przyznawania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych zochroną środowiska13 maja 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXXV.401.2021 zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przyznawania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych zochroną środowiska
Uchwała nr XXXV.400.2021 zmieniająca uchwałę wsprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych wmiejscach publicznych.13 maja 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXXV.400.2021 zmieniająca uchwałę wsprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych wmiejscach publicznych.
Uchwała nr XXXV.399.2021 w sprawie zmian wwieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała.13 maja 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXXV.399.2021 w sprawie zmian wwieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała.
Uchwała nr XXXV.398.2021 w sprawie zmian wbudżecie Gminy Boguchwała na 2021rok.13 maja 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXXV.398.2021 w sprawie zmian wbudżecie Gminy Boguchwała na 2021rok.
Uchwała nr XXXV.397.2021 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia wcelu zabezpieczenia Umowy na udzielenie wsparcia finansowego.13 maja 2021
Uchwała nr XXXV.397.2021 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia wcelu zabezpieczenia Umowy na udzielenie wsparcia finansowego. więcej »»» na temat Uchwała nr XXXV.397.2021 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia wcelu zabezpieczenia Umowy na udzielenie wsparcia finansowego.
Uchwała nr XXXIV.396.2021 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2021roku.05 maja 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXXIV.396.2021 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2021roku.
Uchwała nr XXXIV.395.2021 zmieniająca uchwałę wsprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego.05 maja 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXXIV.395.2021 zmieniająca uchwałę wsprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego.
Uchwała nr XXXIV.394.2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wBoguchwale.05 maja 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXXIV.394.2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wBoguchwale.
Uchwała nr XXXIV.393.2021 w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.05 maja 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXXIV.393.2021 w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.
Uchwała nr XXXIV.392.2021 w sprawie rozpatrzenia petycji 05 maja 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXXIV.392.2021 w sprawie rozpatrzenia petycji
Uchwała nr XXXIV.391.2021 w sprawie rozpatrzenia petycji 05 maja 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXXIV.391.2021 w sprawie rozpatrzenia petycji
Uchwała nr XXXIV.390.2021 w sprawie rozpatrzenia petycji 05 maja 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXXIV.390.2021 w sprawie rozpatrzenia petycji
Uchwała nr XXXIV.389.2021 w sprawie rozpatrzenia petycji 05 maja 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXXIV.389.2021 w sprawie rozpatrzenia petycji
Uchwała nr XXXIV.388.2021 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 548.1 położonej wNiechobrzu.05 maja 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXXIV.388.2021 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 548.1 położonej wNiechobrzu.
Uchwała nr XXXIV.387.2021 w sprawie Wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Boguchwała05 maja 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXXIV.387.2021 w sprawie Wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Boguchwała  
  • [1]
  • [29]
  • Liczba odwiedzin: 994846

    Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała