Konkursy aktualne 

polska  angielska
data publikacji: 13-03-2012 | 14:52data ostatniej modyfikacji: 13-03-2012 | 14:58
Ogłoszenie o wynikach konkursu projektów na zlecenie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Boguchwa 13 marca 2012

Burmistrz Boguchwały informuje, że na konkurs wpłynęło 7 ofert. Wszystkie projekty spełniły wymagania określone w regulaminie konkursu.


W pierwszym etapie procedury konkursowej Burmistrz Boguchwały  Zarządzeniem Nr 29/2012 z dnia 9 marca 2012 roku, w sprawie przyznania dotacji celowej na realizację zadań publicznych  w zakresie sprzyjania  rozwojowi sportu w Gminie Boguchwała w roku 2012, dokonał wyboru projektów określając każdorazowo kwotę  dotacji :
1. Zakładowy Klub Sportowy „Izolator” w Boguchwale      55.000,00 zł
Projekt „Rozwój sportu w Gminie Boguchwała poprzez wspieranie szkolenia oraz udział zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach organizowanych przez polskie związki sportowe”.

2.  Ludowy Klub Sportowy „Jedność” w Niechorzu             42.500,00 zł
Projekt „Rozwój sportu w Gminie Boguchwała poprzez wspieranie szkolenia oraz udział zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych organizowanych przez polskie związki sportowe”.

3. Ludowy Klub Sportowy „Novi” w Nosówce                      32.000,00 zł Projekt „Rozwój sportu w Gminie Boguchwała poprzez wspieranie szkolenia oraz udział zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych organizowanych przez polskie związki sportowe”.

4.  Ludowy Klub Sportowy „Iskra” w Zgłobniu                    30.000,00 zł
Projekt „Rozwój sportu w Gminie Boguchwała poprzez wspieranie szkolenia oraz udział zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych organizowanych przez polskie związki sportowe”

5.  Ludowy Klub Sportowy „Grom” w Mogielnicy                27.000,00 zł
Projekt „Rozwój sportu w Gminie Boguchwała poprzez poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Boguchwała, zwiększenie dostępności mieszkańców gminy Boguchwała do działalności sportowej, podnoszenie poziomu sportowego mieszkańców  uprawiających sport zawodniczo oraz działających na terenie Gminy klubów sportowych”.

6. Klub Sportowy SST „LUBCZA” w Racławówce                29.500,00 zł
Projekt „Rozwój sportu w Gminie Boguchwała poprzez poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Boguchwała, zwiększenie dostępności mieszkańców gminy Boguchwała do działalności sportowej, podnoszenie poziomu sportowego mieszkańców  uprawiających sport zawodniczo oraz działających na terenie Gminy klubów sportowych”


7. Ludowy Klub Sportowy „Płomyk „  Lutoryż                   24.000,00 zł
Projekt „Rozwój sportu w Gminie Boguchwała poprzez poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Boguchwała, zwiększenie dostępności mieszkańców gminy Boguchwała do działalności sportowej, podnoszenie poziomu sportowego mieszkańców  uprawiających sport zawodniczo oraz działających na terenie Gminy klubów sportowych”.

W wyniku dokonanego wyboru, zaprasza się  przedstawicieli klubów sportowych do przeprowadzenia weryfikacji złożonych propozycji projektów, w tym kosztorysów, celem ustalenia ostatecznej ich wersji.
Za ostateczny termin uzgodnień przyjmuje się dzień 21 marca br./środa/.

Liczba odwiedzin: 863809

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała