Konkursy aktualne 

polska  angielska
data publikacji: 12-04-2012 | 07:58data ostatniej modyfikacji: 12-04-2012 | 08:06
Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w roku 2012 12 kwietnia 2012
Do konkursu ofert, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym tj. do dnia 23 marca 2012 roku, przystąpiło 7 podmiotów, w tym : Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Gminy Boguchwała, Stowarzyszenie Równe Szanse z Niechobrza, Automobilklub Rzeszowski, Stowarzyszenie Rewitalizacji Dziedzictwa Kultury Narodowej i Działalności Charytatywnej przy Parafii Świętego Stanisława Biskupa Męczennika w Boguchwale, Stowarzyszenie Kobiet „Kultura Razem z Tradycją”, Stowarzyszenie Kultury Tradycji i Nowoczesności Wielu Pokoleń w Zgłobniu, Towarzystwo Miłośników Tańca – Klub Tańca Towarzyskiego „Dżet Rzeszów- Boguchwała w Boguchwale. Wszyscy oferenci spełnili wymagania formalne oraz uzyskali rekomendacje Komisji Konkursowej do dofinansowania. Burmistrz Boguchwały, Zarządzeniem Nr 37/2012 z dnia 11 kwietnia 2012 roku, przyznał dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, następującym podmiotom: Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Gminy Boguchwały na realizację zadania publicznego pn. „Dotknąć przeszłości” - 2.300 zł Stowarzyszeniu Równe Szanse z Niechobrza na realizację zadania publicznego pn. „Kultura pod napięciem” - 8.500 zł Automobilklubowi Rzeszowskiemu na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja Turystycznego Rajdu Pojazdów Zabytkowych” - 2.500 zł Stowarzyszeniu Rewitalizacji Dziedzictwa Kultury Narodowej i Działalności Charytatywnej przy Parafii Świętego Stanisława Biskupa Męczennika w Boguchwale na realizację zadania publicznego pn. „VIII Międzynarodowy Plener Malarski Boguchwała 2012” – 4.200 zł Stowarzyszeniu Kobiet „Kultura Razem z Tradycją” na realizację zadania publicznego pn. „ Tak to dawniej bywało” – 3.500 zł Stowarzyszeniu Kultury Tradycji i Nowoczesności Wielu Pokoleń w Zgłobniu na realizację zadania publicznego pn. „Zapamiętaj smaki lata” - 3.500 zł Towarzystwu Miłośników Tańca – Klub Tańca Towarzyskiego „Dżet Rzeszów- Boguchwała w Boguchwale na realizację zadania publicznego pn. „ XII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Starosty Rzeszowskiego i Burmistrza Boguchwały „Dżet 2012” oraz Wiosenny przegląd młodych talentów” - 8.500 zł
Liczba odwiedzin: 863809

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała