Konkursy aktualne 

polska  angielska
data publikacji: 21-03-2013 | 11:44data ostatniej modyfikacji: 21-03-2013 | 11:44
Ogłoszenie o wynikach konkursu projektów na zlecenie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie 21 marca 2013

Burmistrz Boguchwały informuje, że do konkursu wpłynęło 9 ofert.Wszystkie projekty spełniły wymagania określone w regulaminie konkursu.
Burmistrz Boguchwały informuje, że do konkursu wpłynęło 9 ofert. Wszystkie projekty spełniły wymagania określone w regulaminie konkursu.
W pierwszym etapie procedury konkursowej Zarządzeniem Nr 15/2013 z dnia 21 marca 2013 roku, Burmistrz przyznał dotacje celowe na realizacje zadań publicznych  w zakresie sprzyjania  rozwojowi sportu w Gminie Boguchwała w roku 2013. Przy wyborze projektu określona została każdorazowo kwota  dotacji :

- Zakładowy Klub Sportowy „Izolator” w Boguchwale                      - 55.000,00 zł
Zadanie: „Rozwój sportu w Gminie Boguchwała poprzez poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Boguchwała, zwiększenie dostępności mieszkańców gminy Boguchwała do działalności sportowej, podnoszenie poziomu sportowego mieszkańców  uprawiających sport zawodniczo oraz działających na terenie Gminy klubów sportowych”.


- Ludowy Klub Sportowy „Jedność” w Niechorzu                     - 42.500,00 zł
Zadanie: „Rozwój sportu w Gminie Boguchwała poprzez poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Boguchwała, zwiększenie dostępności mieszkańców gminy Boguchwała do działalności sportowej, podnoszenie poziomu sportowego mieszkańców  uprawiających sport zawodniczo oraz działających na terenie Gminy klubów sportowych”.

- Ludowy Klub Sportowy „Novi” w Nosówce                            - 25.000,00 zł
Zadanie: „Rozwój sportu w Gminie Boguchwała poprzez poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Boguchwała, zwiększenie dostępności mieszkańców gminy Boguchwała do działalności sportowej, podnoszenie poziomu sportowego mieszkańców  uprawiających sport zawodniczo oraz działających na terenie Gminy klubów sportowych”.

- Ludowy Klub Sportowy „Iskra” w Zgłobniu                             - 30.000,00 zł
Zadanie: „Rozwój sportu w Gminie Boguchwała poprzez poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Boguchwała, zwiększenie dostępności mieszkańców gminy Boguchwała do działalności sportowej, podnoszenie poziomu sportowego mieszkańców  uprawiających sport zawodniczo oraz działających na terenie Gminy klubów sportowych”.

- Ludowy Klub Sportowy „Grom” w Mogielnicy                        - 25.000,00 zł
Zadanie: „Rozwój sportu w Gminie Boguchwała poprzez poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Boguchwała, zwiększenie dostępności mieszkańców gminy Boguchwała do działalności sportowej, podnoszenie poziomu sportowego mieszkańców  uprawiających sport zawodniczo oraz działających na terenie Gminy klubów sportowych”.

- Klub Sportowy SST „LUBCZA” w Racławówce                       - 29.500,00 zł
Zadanie: „Rozwój sportu w Gminie Boguchwała poprzez poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Boguchwała, zwiększenie dostępności mieszkańców gminy Boguchwała do działalności sportowej, podnoszenie poziomu sportowego mieszkańców  uprawiających sport zawodniczo oraz działających na terenie Gminy klubów sportowych”.


- Ludowy Klub Sportowy „Płomyk „  Lutoryż                            – 24.000,00 zł
Zadanie: „Rozwój sportu w Gminie Boguchwała poprzez poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Boguchwała, zwiększenie dostępności mieszkańców gminy Boguchwała do działalności sportowej, podnoszenie poziomu sportowego mieszkańców  uprawiających sport zawodniczo oraz działających na terenie Gminy klubów sportowych”.

- Uczniowski Klub Sportowy „Gimnasion”                                  - 8.000,00 zł
Zadanie: „Rozwój sportu w Gminie Boguchwała poprzez poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Boguchwała, zwiększenie dostępności mieszkańców gminy Boguchwała do działalności sportowej, podnoszenie poziomu sportowego mieszkańców  uprawiających sport zawodniczo oraz działających na terenie Gminy klubów sportowych”.

- Uczniowski Klub Sportowy Boguchwalska Akademia  Piłkarska      - 11.000,00 zł
Zadanie: „Rozwój sportu w Gminie Boguchwała poprzez poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Boguchwała, zwiększenie dostępności mieszkańców gminy Boguchwała do działalności sportowej, podnoszenie poziomu sportowego mieszkańców  uprawiających sport zawodniczo oraz działających na terenie Gminy klubów sportowych”.


W wyniku dokonanego wyboru, zaprasza się  przedstawicieli klubów sportowych do przeprowadzenia weryfikacji złożonych propozycji projektów, w tym kosztorysów, celem ustalenia ostatecznej ich wersji. Za ostateczny termin uzgodnień i złożenia ostatecznych wersji przyjmuje się dzień 27 marca br./środa/.

 

Liczba odwiedzin: 863809

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała