Zarządzenia Burmistrza 2017r. 

polska  angielska
data publikacji: 10-01-2017 | 14:30data ostatniej modyfikacji: 29-10-2018 | 07:59
Zarządzenie Nr 197.2017 w sprawie powołania komisji odbioru zadania: Zamontowanie elektronicznej tablicy wyników boiska piłkarskiego w miejscowości Zgłobień, Lutoryż, Nosówka02 listopada 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 197.2017 w sprawie powołania komisji odbioru zadania: Zamontowanie elektronicznej tablicy wyników boiska piłkarskiego w miejscowości Zgłobień, Lutoryż, Nosówka
Zarządzenie Nr 196.2017 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad dziećmi do lat 327 października 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 196.2017 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3
Zarządzenie Nr 195/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2017r.23 listopada 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 195/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2017r.
Zarządzenie Nr 194.2017 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Alicji Kaźmierskiej , pracownikowi Urzędu Miejskiego w Boguchwale do wydawania decyzji i podpisywania pism02 listopada 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 194.2017 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Alicji Kaźmierskiej , pracownikowi Urzędu Miejskiego w Boguchwale do wydawania decyzji i podpisywania pism
Zarządzenie Nr 193.2017 w sprawie udzielenia upoważnien ia Pani Małgorzacie Witelus, pracownikowi Urzędu Miejskiego w Boguchwale do wydawania decyzji i podpisywania pism02 listopada 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 193.2017 w sprawie udzielenia upoważnien ia Pani Małgorzacie Witelus, pracownikowi Urzędu Miejskiego w Boguchwale do wydawania decyzji i podpisywania pism
Zarządzenie Nr 192/2017 Burmistrza Boguchwały z dnia 23 października 2017r. w sprawie skreślenia zabytku i wyłączenia karty adresowej z Gminnej Ewidencji Zabytków26 października 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 192/2017 Burmistrza Boguchwały z dnia 23 października 2017r. w sprawie skreślenia zabytku i wyłączenia karty adresowej z Gminnej Ewidencji Zabytków
Zarządzenie Nr 191/2017 Burmistrza Boguchwały z dnia 23 października 2017r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi 26 października 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 191/2017 Burmistrza Boguchwały z dnia 23 października 2017r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi
Zarządzenie Nr 190/2017 Burmistrza Boguchwały z dnia 19 października 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Boguchwały Nr 166/2017 z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie powołania komisji ds. naboru i oceny wniosków Beneficjentów Końcowych projektu 26 października 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 190/2017 Burmistrza Boguchwały z dnia 19 października 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Boguchwały Nr 166/2017 z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie powołania komisji ds. naboru i oceny wniosków Beneficjentów Końcowych projektu
Zarządzenie Nr 189.2017 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 179/2017 Burmistrza Boguchwały z dnia 27 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie02 listopada 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 189.2017 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 179/2017 Burmistrza Boguchwały z dnia 27 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie
Zarządzenie nr 188/2017 w sprawie wprowadzenia Budżetu Obywatelskiego Gminy Boguchwała na 2018 rok18 października 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 188/2017 w sprawie wprowadzenia Budżetu Obywatelskiego Gminy Boguchwała na 2018 rok
Zarządzenie nr 187/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2017 rok18 października 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 187/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2017 rok
Zarządzenie nr 186/2017 w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Boguchwały nr 116/2017z dnia 31-07-2017 roku w sprawie sposobu wykonywania oraz zasad finansowania zadań powierzonych przez Gminę Boguchwała Gospodarce Komunalnej Sp. z o.o w Boguchwale18 października 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 186/2017 w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Boguchwały nr 116/2017z dnia 31-07-2017 roku w sprawie sposobu wykonywania oraz zasad finansowania zadań powierzonych przez Gminę Boguchwała Gospodarce Komunalnej Sp. z o.o w Boguchwale
Zarządzenie nr 185/2017 w sprawie powołania komisji odbiorowej na zadaniu "Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2017 roku"12 października 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 185/2017 w sprawie powołania komisji odbiorowej na zadaniu "Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2017 roku"
Zarządzenie nr 184/2017 w sprawie powołania komisji odbioru oraz przekazania w użytkowanie przebudowy i termoizolacji segmentu A i B Szkoły Podstawowej w Lutoryżu w ramach zadania pn.: "Przebudowa i termoizolacja segmentu A i B Szkoły Podstawowej 12 października 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 184/2017 w sprawie powołania komisji odbioru oraz przekazania w użytkowanie przebudowy i termoizolacji segmentu A i B Szkoły Podstawowej w Lutoryżu w ramach zadania pn.: "Przebudowa i termoizolacja segmentu A i B Szkoły Podstawowej
Zarządzenie nr 183/2017 w sprawie powołania komisji stypendialnej12 października 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 183/2017 w sprawie powołania komisji stypendialnej
Zarządzenie nr 182/2017 w sprawie zmiany WPF12 października 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 182/2017 w sprawie zmiany WPF
Zarządzenie nr 181/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2017 rok12 października 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 181/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2017 rok
Zarządzenie nr 180/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2017 rok12 października 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 180/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2017 rok
Zarządzenie nr 179/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2017 rok12 października 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 179/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2017 rok
Zarządzenie nr 178/2017 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej12 października 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 178/2017 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej  
  • [1]
  • [13]
  • Liczba odwiedzin: 1031545

    Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała