Zarządzenia Burmistrza 2017r. 

polska  angielska
data publikacji: 10-01-2017 | 14:30data ostatniej modyfikacji: 29-10-2018 | 07:59
Zarządzenie nr 177/2017 w sprawie powołania komisji odbioru zadania "Budowa oświetlenia przy drodze gminnej w Nosówce - Krzywdy"02 października 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 177/2017 w sprawie powołania komisji odbioru zadania "Budowa oświetlenia przy drodze gminnej w Nosówce - Krzywdy"
Zarządzenie nr 176/2017 w sprawie powołania komisji odbioru oraz przekazania w użytkowanie nawierzchni z kostki brukowej i schodów terenowych w ramach zadania pn. "Budowa parkingu oraz dojść do budynku przy Szkole Podstawowej w Lutoryżu"02 października 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 176/2017 w sprawie powołania komisji odbioru oraz przekazania w użytkowanie nawierzchni z kostki brukowej i schodów terenowych w ramach zadania pn. "Budowa parkingu oraz dojść do budynku przy Szkole Podstawowej w Lutoryżu"
Zarządzenie nr 175/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2017 rok02 października 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 175/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2017 rok
Zarządzenie nr 174/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2017 rok02 października 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 174/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2017 rok
Zarządzenie nr 173/2017 w sprawie powołania komisji odbiorowej na zadaniu "Przebudowa drogi gminnej 151712 R w Boguchwale"02 października 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 173/2017 w sprawie powołania komisji odbiorowej na zadaniu "Przebudowa drogi gminnej 151712 R w Boguchwale"
Zarządzenie nr 172/2017 w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie od roku szkolnego 2017/2018 dzienników, innych niż dzienniki lekcyjne, wyłącznie w formie elektronicznej w Szkole Podstawowej im. Gen. Stanisława Maczka w Boguchwale02 października 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 172/2017 w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie od roku szkolnego 2017/2018 dzienników, innych niż dzienniki lekcyjne, wyłącznie w formie elektronicznej w Szkole Podstawowej im. Gen. Stanisława Maczka w Boguchwale
Zarządzenie nr 171/2017 w sprawie ustalenia stawki czynszu za wynajem lokalu użytkowego02 października 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 171/2017 w sprawie ustalenia stawki czynszu za wynajem lokalu użytkowego
Zarządzenie nr 170/2017 w sprawie upoważnienia Pani Marty Gubernat - Kurc, pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale do prowadzenia postępowań02 października 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 170/2017 w sprawie upoważnienia Pani Marty Gubernat - Kurc, pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale do prowadzenia postępowań
Zarządzenie nr 169/2017 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Jadwidze Brudz, pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale, do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby .....02 października 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 169/2017 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Jadwidze Brudz, pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale, do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby .....
Zarządzenie nr 168/2017 w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Adamowi Kalandykowi, pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale, do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby ....02 października 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 168/2017 w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Adamowi Kalandykowi, pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale, do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby ....
Zarządzenie nr 167/2017 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Marcie Gubernat - Kurc, pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale, do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby...02 października 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 167/2017 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Marcie Gubernat - Kurc, pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale, do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby...
Zarządzenie nr 166/2017 w sprawie powołania komisji ds. naboru i oceny wniosków Beneficjentów Końcowych projektu pn. "Wsparcie rozwoju OZE na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt parasolowy"26 września 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 166/2017 w sprawie powołania komisji ds. naboru i oceny wniosków Beneficjentów Końcowych projektu pn. "Wsparcie rozwoju OZE na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt parasolowy"
Zarządzenie nr 165/2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 244/2016 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej26 września 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 165/2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 244/2016 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej
Zarządzenie nr 164/2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 243/2016 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej26 września 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 164/2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 243/2016 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej
Zarządzenie nr 163/2017 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 239/2016 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjete zasady (polityki) rachunkowości dla jednostek oświatowych obsługiwanych przez ......26 września 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 163/2017 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 239/2016 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjete zasady (polityki) rachunkowości dla jednostek oświatowych obsługiwanych przez ......
Zarządzenie nr 162/2017 w sprawie przekształcenia lokali mieszkalnych na lokale socjalne26 września 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 162/2017 w sprawie przekształcenia lokali mieszkalnych na lokale socjalne
Zarządzenie nr 161/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2017 rok26 września 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 161/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2017 rok
Zarządzenie nr 160/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2017 rok26 września 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 160/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2017 rok
Zarządzenie nr 159/2017 w sprawie powołania Zastęcy Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale26 września 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 159/2017 w sprawie powołania Zastęcy Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale
Zarządzenie nr 158/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Ks. Czesława Przystasia w Lutoryż26 września 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 158/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Ks. Czesława Przystasia w Lutoryż  
  • [1]
  • [13]
  • Liczba odwiedzin: 1031545

    Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała