Zarządzenia Burmistrza 2017r. 

polska  angielska
data publikacji: 10-01-2017 | 14:30data ostatniej modyfikacji: 29-10-2018 | 07:59
Zarządzenie nr 137/2017 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Emilii Gierlak, pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale, do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzony08 sierpnia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 137/2017 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Emilii Gierlak, pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale, do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzony
Zarządzenie nr 136/2017 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Aleksandrze Dzień, pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale, do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadz08 sierpnia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 136/2017 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Aleksandrze Dzień, pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale, do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadz
Zarządzenie nr 135/2017 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Annie Żybura, pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale, do poświadczania za zgodność z orygyginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby ......08 sierpnia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 135/2017 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Annie Żybura, pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale, do poświadczania za zgodność z orygyginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby ......
Zarządzenie nr 134/2017 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Urszuli Tondera, pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale, do poświadczania za zgodność z orygyginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby .......08 sierpnia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 134/2017 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Urszuli Tondera, pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale, do poświadczania za zgodność z orygyginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby .......
Zarządzenie nr 133/2017 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Anecie Drozd, pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale, do poświadczania za zgodność z orygyginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzony08 sierpnia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 133/2017 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Anecie Drozd, pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale, do poświadczania za zgodność z orygyginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzony
Zarządzenie nr 132/2017 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Sławomirze Baran, pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale, do poświadczania za zgodność z orygyginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby ......08 sierpnia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 132/2017 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Sławomirze Baran, pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale, do poświadczania za zgodność z orygyginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby ......
Zarządzenie nr 131/2017 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Monice Haba, pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale, do poświadczania za zgodność z orygyginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby ...........08 sierpnia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 131/2017 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Monice Haba, pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale, do poświadczania za zgodność z orygyginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby ...........
Zarządzenie nr 130/2017 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Katarzynie Soleckiej, pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale, do poświadczania za zgodność z orygyginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby ..08 sierpnia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 130/2017 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Katarzynie Soleckiej, pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale, do poświadczania za zgodność z orygyginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby ..
Zarządzenie nr 129/2017 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Małgorzacie Borcz, pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale, do poświadczania za zgodność z orygyginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby .....08 sierpnia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 129/2017 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Małgorzacie Borcz, pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale, do poświadczania za zgodność z orygyginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby .....
Zarządzenie nr 128/2017 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Jadwidze Brudz, pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale, do poświadczania za zgodność z orygyginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby .......08 sierpnia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 128/2017 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Jadwidze Brudz, pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale, do poświadczania za zgodność z orygyginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby .......
Zarządzenie nr 127/2017 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Aleksandrze Husak, pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale, do poświadczania za zgodność z orygyginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby .....08 sierpnia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 127/2017 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Aleksandrze Husak, pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale, do poświadczania za zgodność z orygyginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby .....
Zarządzenie nr 126/2017 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Ewie Chlebickiej, pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale, do poświadczania za zgodność z orygyginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby ......08 sierpnia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 126/2017 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Ewie Chlebickiej, pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale, do poświadczania za zgodność z orygyginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby ......
Zarządzenie nr 125/2017 Zarządzenie nr 124/2017 w sprawie upoważnienie Pani Lucynie Bieńkowskiej, pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale08 sierpnia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 125/2017 Zarządzenie nr 124/2017 w sprawie upoważnienie Pani Lucynie Bieńkowskiej, pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale
Zarządzenie nr 124/2017 w sprawie upoważnienie Pani Lucynie Bieńkowskiej, pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale08 sierpnia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 124/2017 w sprawie upoważnienie Pani Lucynie Bieńkowskiej, pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale
Zarządzenie nr 123/2017 w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale08 sierpnia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 123/2017 w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale
Zarządzenie nr 122/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Andżelice Nowak - Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale08 sierpnia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 122/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Andżelice Nowak - Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale
Zarządzenie nr 121/2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego02 sierpnia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 121/2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie nr 120/2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego02 sierpnia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 120/2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie nr 119/2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego02 sierpnia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 119/2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie nr 118/2017 w sprawie skrócenia czasu pracy w Urzędzie Miejskim w Boguchwale02 sierpnia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 118/2017 w sprawie skrócenia czasu pracy w Urzędzie Miejskim w Boguchwale  
  • [1]
  • [13]
  • Liczba odwiedzin: 1031545

    Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała