Zarządzenia Burmistrza 2018r. 

polska  angielska
data publikacji: 15-01-2018 | 11:38data ostatniej modyfikacji: 08-03-2019 | 09:07
Zarządzenie Nr 255.2018 w sprawie sposobu wykonywania oraz zasad finansowania zadań powierzonych przez Gminę Boguchwała04 lutego 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 255.2018 w sprawie sposobu wykonywania oraz zasad finansowania zadań powierzonych przez Gminę Boguchwała
Zarządzenie Nr 254.2018 Zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Boguchwale24 stycznia 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 254.2018 Zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Boguchwale
Zarządzenie Nr 253.2018 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w jednostkach oświatowych obsługiwanych w ramach obsługi wspólnej przez Urząd Miejski w Boguchwale.31 grudnia 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 253.2018 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w jednostkach oświatowych obsługiwanych w ramach obsługi wspólnej przez Urząd Miejski w Boguchwale.
Zarządzenie Nr 252.2018 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z pomocy społecznej "Świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Boguchwała w roku 2019".07 stycznia 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 252.2018 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z pomocy społecznej "Świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Boguchwała w roku 2019".
Zarządzenie Nr 251.2018 w sprawie ustalenia skłądu oraz regulaminu pracy Komisji Konkursowej, powołanej w celu opiniowania złożonych w konkursie ofert na realizację zadania publicznego11 stycznia 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 251.2018 w sprawie ustalenia skłądu oraz regulaminu pracy Komisji Konkursowej, powołanej w celu opiniowania złożonych w konkursie ofert na realizację zadania publicznego
Zarządzenie Nr 250 .2018 w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego08 marca 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 250 .2018 w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego
Zarządzenie Nr 249.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2018 rok21 stycznia 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 249.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2018 rok
Zarządzenie Nr 248.2018 w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Gminy Boguchwała na 2018 rok 21 stycznia 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 248.2018 w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Gminy Boguchwała na 2018 rok
Zarządzenie Nr 247.2018 w sprawie przyznania dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego w roku 2019 pn. " Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu A, B, C w Mogielnicy".27 grudnia 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 247.2018 w sprawie przyznania dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego w roku 2019 pn. " Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu A, B, C w Mogielnicy".
Zarządzenie Nr 246.2018 w sprawie ustalenia zasad przyznania dodatku specjalnego oraz nagród pracownikom zatrudnionym w Urzędzie Miejskim w Boguchwale na podstawie powołania19 grudnia 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 246.2018 w sprawie ustalenia zasad przyznania dodatku specjalnego oraz nagród pracownikom zatrudnionym w Urzędzie Miejskim w Boguchwale na podstawie powołania
Zarządzenie Nr 245.2018 w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości dla Projektu "ERASMUS PLUS- "Nowe metody-nowa Szkoła" realizowanego przez Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale18 grudnia 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 245.2018 w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości dla Projektu "ERASMUS PLUS- "Nowe metody-nowa Szkoła" realizowanego przez Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale
Zarządzenie Nr 244.2018 w sprawie: powołania składu oraz ustaleniu regulaminu pracy Komisji Konkursowej, powołanej w celu opiniowania złożonych w konkursie ofert na realizację zadania publicznego w roku 2019 18 grudnia 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 244.2018 w sprawie: powołania składu oraz ustaleniu regulaminu pracy Komisji Konkursowej, powołanej w celu opiniowania złożonych w konkursie ofert na realizację zadania publicznego w roku 2019
Zarządzenie Nr 243.2018 w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych wykonanych w ramach zadania pn.: " Kanalizacja sanitarna na osiedlu Gaj w Boguchwale-zadanie 1".18 grudnia 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 243.2018 w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych wykonanych w ramach zadania pn.: " Kanalizacja sanitarna na osiedlu Gaj w Boguchwale-zadanie 1".
Zarządzenie Nr 242.2018 w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale.18 grudnia 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 242.2018 w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale.
Zarządzenie Nr 241.2018 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 57/2018 Burmistrza Boguchwały z dnia 25 kwietnia 2018r. dotyczącego sposobu wykonywania oraz zasad finansowania zadań powierzonych przez Gminę Boguchwała Gospodarce Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale17 grudnia 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 241.2018 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 57/2018 Burmistrza Boguchwały z dnia 25 kwietnia 2018r. dotyczącego sposobu wykonywania oraz zasad finansowania zadań powierzonych przez Gminę Boguchwała Gospodarce Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale
Zarządzenie Nr 240.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2018 rok21 stycznia 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 240.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2018 rok
Zarządzenie Nr 239.2018 w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych w ramach zadania pn.: "Rozbudowa budynku dworca PKS w Boguchwale w przyległym otoczeniem w formule "zaprojektuj i wybuduj"11 grudnia 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 239.2018 w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych w ramach zadania pn.: "Rozbudowa budynku dworca PKS w Boguchwale w przyległym otoczeniem w formule "zaprojektuj i wybuduj"
Zarządzenie Nr 238.2018 w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych w ramach zadania pn.: "Adaptacja terenu przy stadionie MOTOR - wiata z grillem i oświetlenie".11 grudnia 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 238.2018 w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych w ramach zadania pn.: "Adaptacja terenu przy stadionie MOTOR - wiata z grillem i oświetlenie".
Zarządzenie Nr 237.2018 w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych w ramach zadania pn.: "Budowa parkingu przy budynku Urzędu Miejskiego w Boguchwale".11 grudnia 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 237.2018 w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych w ramach zadania pn.: "Budowa parkingu przy budynku Urzędu Miejskiego w Boguchwale".
Zarządzenie Nr 236.2018 w sprawie powołania komisji rozpatrującej wnioski o dofinansowanie opłat za doskonalenie zawodowe nauczycieli11 grudnia 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 236.2018 w sprawie powołania komisji rozpatrującej wnioski o dofinansowanie opłat za doskonalenie zawodowe nauczycieli  
  • [13]
  • Liczba odwiedzin: 1058589

    Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała