AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO VIII KADENCJI 

polska  angielska
data publikacji: 21-11-2018 | 13:51data ostatniej modyfikacji: 05-10-2022 | 14:21
Uchwała nr LII.572.2022 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Boguchwale i nadania jej statutu.05 października 2022
więcej »»» na temat Uchwała nr LII.572.2022 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Boguchwale i nadania jej statutu.
Uchwała nr LII.570.2022 w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach prowadzonych przez GB.05 października 2022
więcej »»» na temat Uchwała nr LII.570.2022 w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach prowadzonych przez GB.
Uchwała nr LII.568.2022 w sprawie zmian w budżecie gminy Boguchwała na 2022 rok.05 października 2022
więcej »»» na temat Uchwała nr LII.568.2022 w sprawie zmian w budżecie gminy Boguchwała na 2022 rok.
Uchwała nr LI.566.2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Boguchwała02 września 2022
więcej »»» na temat Uchwała nr LI.566.2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Boguchwała
Uchwała nr LI.564.2022 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i�obszaru rewitalizacji Gminy Boguchwała02 września 2022
więcej »»» na temat Uchwała nr LI.564.2022 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i�obszaru rewitalizacji Gminy Boguchwała
Uchwała nr LI.560.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2022 rok02 września 2022
więcej »»» na temat Uchwała nr LI.560.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2022 rok
Uchwała L.558.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2022 rok.21 lipca 2022
więcej »»» na temat Uchwała L.558.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2022 rok.
Uchwała XLIX.555.2022 w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Boguchwała.14 lipca 2022
więcej »»» na temat Uchwała XLIX.555.2022 w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Boguchwała.
Uchwała XLIX.554.2022 w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, zasad zwalniania nauczycieli od obowiązku realizacji zajęć oraz określeni14 lipca 2022
więcej »»» na temat Uchwała XLIX.554.2022 w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, zasad zwalniania nauczycieli od obowiązku realizacji zajęć oraz określeni
Uchwała XLIX.553.2022 uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Boguchwała na rok szkolny 2022/2023.14 lipca 2022
więcej »»» na temat Uchwała XLIX.553.2022 uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Boguchwała na rok szkolny 2022/2023.
Uchwała XLVIII.535.2022 w sprawie zmiany nazwy odcinka ulicy Kolejowej w Boguchwale zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych nr 760/7, 761/5, 760/2302 czerwca 2022
więcej »»» na temat Uchwała XLVIII.535.2022 w sprawie zmiany nazwy odcinka ulicy Kolejowej w Boguchwale zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych nr 760/7, 761/5, 760/23
Uchwała XLVIII.533.2022 w sprawie zmian wbudżecie Gminy Boguchwała na 2022rok02 czerwca 2022
więcej »»» na temat Uchwała XLVIII.533.2022 w sprawie zmian wbudżecie Gminy Boguchwała na 2022rok
Uchwała XLVII.528.2022 w sprawie finansowania kosztów transportu dzieci i młodzieży, obywateli Ukrainy na terenie Gminy Boguchwała04 maja 2022
więcej »»» na temat Uchwała XLVII.528.2022 w sprawie finansowania kosztów transportu dzieci i młodzieży, obywateli Ukrainy na terenie Gminy Boguchwała
Uchwała XLVII.525.2022 w sprawie zmian wbudżecie Gminy Boguchwała na 2022rok04 maja 2022
więcej »»» na temat Uchwała XLVII.525.2022 w sprawie zmian wbudżecie Gminy Boguchwała na 2022rok
Uchwała XLVI.522.2022 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Boguchwała Koreja III – etap II.11 kwietnia 2022
więcej »»» na temat Uchwała XLVI.522.2022 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Boguchwała Koreja III – etap II.
Uchwała XLVI.516.2022 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Boguchwała biorących udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach.07 kwietnia 2022
więcej »»» na temat Uchwała XLVI.516.2022 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Boguchwała biorących udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach.
Uchwała XLVI.514.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2022 rok.07 kwietnia 2022
więcej »»» na temat Uchwała XLVI.514.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2022 rok.
Uchwała XLV.511.2022 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boguchwała w 2022 roku.03 marca 2022
więcej »»» na temat Uchwała XLV.511.2022 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boguchwała w 2022 roku.
Uchwała XLV.510.2022 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Boguchwała Koreja III – etap II.03 marca 2022
więcej »»» na temat Uchwała XLV.510.2022 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Boguchwała Koreja III – etap II.
Uchwała XLV.507.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2022 rok.03 marca 2022
więcej »»» na temat Uchwała XLV.507.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2022 rok.  
Liczba odwiedzin: 996565

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała