BIP

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO VIII KADENCJI 

polska  angielska a
data publikacji: 21-11-2018 | 13:51
data ostatniej modyfikacji: 31-10-2019 | 13:09
Uchwała NR.XI.174.2019 w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych
04 października 2019

Uchwała Nr XI.173.2019 w sprawie zmiany uchwały dot. zasad wynagradzania nauczycieli
04 października 2019

Uchwała Nr XI.170.2019 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania stypendiów dla uzdolnionych dzieci i młodzieży
30 października 2019

Uchwała Nr XII.186.2019 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
24 października 2019

Uchwała Nr X.157.2019 w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży oraz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży
30 sierpnia 2019

Uchwała Nr X.151.2019 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
27 sierpnia 2019

Uchwała Nr X.149.2019 w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku lesnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
27 sierpnia 2019

Uchwała Nr IX.136.2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Boguchwała oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września2019 roku
05 lipca 2019

Uchwała Nr IX.134.2019 w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Boguchwała na 2020 rok
15 lipca 2019

Uchwała Nr IX.133.2019 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Boguchwała w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych.
05 lipca 2019

Uchwała Nr IX.132.2019 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
05 lipca 2019

Uchwała Nr VIII.128.2019 w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
13 czerwca 2019

Uchwała Nr VIII.126.2019 w sprawie zaliczenia drogi w Boguchwale do kategorii dróg gminnych
13 czerwca 2019

Uchwała Nr VII.111.2019 w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z basenu odkrytego w Boguchwale
06 maja 2019

Uchwała Nr VII.110.2019 w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko Orlik 2012" w Boguchwale.
06 maja 2019

Uchwała Nr VII.108.2019 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Bguchwała do nowego ustroju szkolnego.
06 maja 2019

Uchwała Nr VI.102.2019 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Boguchwała do kategorii dróg gminnych
27 marca 2019

Uchwała Nr VI.101.2019 w sprawie uchylenia Uchwały Nr V.65.2019 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z dworca autobusowego w Boguchwale
27 marca 2019

Uchwała Nr VI.96.2019 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gimny Boguchwała w 2019 roku
27 marca 2019

Uchwała Nr VI.95.2019 w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach
27 marca 2019

1 | 2 | 3  »»»  
Liczba odwiedzin: 775455

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała

Realizacja: Ideo