AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO VIII KADENCJI 

polska  angielska
data publikacji: 21-11-2018 | 13:51data ostatniej modyfikacji: 31-08-2021 | 13:52
Uchwała Nr XIV.192.2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Boguchwała26 listopada 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XIV.192.2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Boguchwała
Uchwała Nr XII.186.2019 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych24 października 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XII.186.2019 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
Uchwała NR.XI.174.2019 w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych04 października 2019
więcej »»» na temat Uchwała NR.XI.174.2019 w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych
Uchwała Nr XI.173.2019 w sprawie zmiany uchwały dot. zasad wynagradzania nauczycieli04 października 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XI.173.2019 w sprawie zmiany uchwały dot. zasad wynagradzania nauczycieli
Uchwała Nr XI.170.2019 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania stypendiów dla uzdolnionych dzieci i młodzieży30 października 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XI.170.2019 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania stypendiów dla uzdolnionych dzieci i młodzieży
Uchwała Nr X.157.2019 w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży oraz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży30 sierpnia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr X.157.2019 w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży oraz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży
Uchwała Nr X.151.2019 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych27 sierpnia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr X.151.2019 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
Uchwała Nr X.149.2019 w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku lesnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso27 sierpnia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr X.149.2019 w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku lesnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Uchwała Nr X.147.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Boguchwała na rok 201910 stycznia 2020
więcej »»» na temat Uchwała Nr X.147.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Boguchwała na rok 2019
Uchwała Nr IX.136.2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Boguchwała oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września2019 roku05 lipca 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr IX.136.2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Boguchwała oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września2019 roku
Uchwała Nr IX.134.2019 w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Boguchwała na 2020 rok15 lipca 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr IX.134.2019 w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Boguchwała na 2020 rok
Uchwała Nr IX.133.2019 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Boguchwała w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych.05 lipca 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr IX.133.2019 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Boguchwała w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych.
Uchwała Nr IX.132.2019 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso05 lipca 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr IX.132.2019 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Uchwała Nr IX.130.2019 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Boguchwała na 2019 roku09 stycznia 2020
więcej »»» na temat Uchwała Nr IX.130.2019 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Boguchwała na 2019 roku
Uchwała Nr VIII.128.2019 w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego13 czerwca 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr VIII.128.2019 w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
Uchwała Nr VIII.126.2019 w sprawie zaliczenia drogi w Boguchwale do kategorii dróg gminnych13 czerwca 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr VIII.126.2019 w sprawie zaliczenia drogi w Boguchwale do kategorii dróg gminnych
Uchwała nr VIII.117.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Boguchwała na 2019 rok09 stycznia 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr VIII.117.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Boguchwała na 2019 rok
Uchwała Nr VII.111.2019 w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z basenu odkrytego w Boguchwale06 maja 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr VII.111.2019 w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z basenu odkrytego w Boguchwale
Uchwała Nr VII.110.2019 w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko Orlik 2012" w Boguchwale.06 maja 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr VII.110.2019 w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko Orlik 2012" w Boguchwale.
Uchwała Nr VII.108.2019 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Bguchwała do nowego ustroju szkolnego.06 maja 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr VII.108.2019 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Bguchwała do nowego ustroju szkolnego.   «««  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  »»»  
Liczba odwiedzin: 916751

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała